Gå direkt till innehåll
Byggnadsnämnden väntas fatta beslut om bygglov för ytterligare två punkthus på Öster Mälarstrand.
Byggnadsnämnden väntas fatta beslut om bygglov för ytterligare två punkthus på Öster Mälarstrand.

Pressmeddelande -

Beslut om ny mark för företag samt bygglov för äldreboende och nya bostäder

På torsdag väntas byggnadsnämnden ta beslut i flera ärenden som berör olika men viktiga delar i Västerås utveckling.

I en hållbar stadsplanering finns fokus på fler perspektiv och på att utveckla miljöer för olika behov – det krävs många komponenter för att åstadkomma en trivsam och hållbar stad. 
På torsdag väntas byggnadsnämnden ta beslut om ny verksamhetsmark för företag, nya bostäder för våra invånare och samhällsnyttiga lokaler som i det här fallet handlar om ett äldreboende. 

Nya lägenheter för äldre
Beslut om bygglov för ett nytt äldreboende på Ängsgärdet togs på byggnadsnämndens arbetsutskott på delegation. Det innebär att det nu är klart att ett nytt flerbostadshus med plats för 80 lägenheter kan byggas i området.
– Det är verkligen glädjande att det nu kan bli verklighet. Det finns ett stort behov av nya platser för våra äldre, säger Jonas Cronert, t.f ordförande i byggnadsnämnden.

Mark för företag
Nämnden väntas anta en detaljplan som visar hur företag kan växa med utbyggnader eller etableringar på Tunbytorp. Generellt finns en stor efterfrågan på planlagd mark för näringsliv och företag i Västerås.
–Den här planen innehåller ny verksamhetsmark för nya och befintliga expanderande företag i Västerås. Ny detaljplanelagd verksamhetsmark är viktig för vår arbetsmarknad och en prioriterad fråga från våra politiker, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Nya bostäder
Nämnden väntas också fatta beslut om bygglov för två flerbostadshus som Bonava vill bygga på Öster Mälarstrand, fastigheten Förseglet 4. Det handlar om två sammanbyggda punkthus i 16 respektive 14 plan med gemensam entrédel och källare. Totalt rör det sig om 162 nya lägenheter. Bonava har byggt liknande hus i området.
–Det här är det sista paret av tre par höga hus som avslutar Öster Mälarstrand i norra delen mot Björnövägen. Från dessa hus kommer man säkerligen få en magnifik utsikt över hela området och förstås över Mälaren, säger Carl Arnö.

Byggnadsnämndens möte den 27 maj börjar klockan 13.00 och hålls digitalt via Teams.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Jonas Cronert, t.f ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 37, mejl: jonas.cronert@vasteras.se
Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsstrateg, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås