Gå direkt till innehåll
Bildtext: En illustration över hur fastigheterna i Vapenrocken 1 på Viksäng kommer att se ut. Illustration: K-fastigheter
Bildtext: En illustration över hur fastigheterna i Vapenrocken 1 på Viksäng kommer att se ut. Illustration: K-fastigheter

Pressmeddelande -

Beslut om ny detaljplan på del av Finnslätten samt bygglov för 168 lägenheter på Viksäng

Byggnadsnämnden har torsdagen den 19 oktober fattat beslut om att anta en ny detaljplan för Västerås 3:69, Finnslätten. Det är en utökning av verksamhetsområdet Finnslätten i den östra delen som angränsar till Tillbergaleden. Detaljplanen gör det möjligt att bygga bland annat lager och logistikverksamhet. Det görs enligt tidigare antagna översiktliga visioner och program för området.

─ Detaljplanen görs för att Västeråsföretaget AA-logistik ska kunna utveckla ett logistikcentrum här. Läget är strategiskt och utvecklingen är angelägen med den kraftiga expansion som vi ser på Finnslätten, säger Thomas Karlsson, byggnadsnämndens ordförande

För mer information om utvecklingen på Finnslätten, läs på www.vasteras.se/finnslätten.

Byggnadsnämnden har också beslutat om bygglov för 168 lägenheter på fastigheten Vapenrocken 1 på Viksäng. Det är företaget K-fast Holding AB som ligger bakom projektet. Lägenheterna byggs i fem flerbostadshus och ligger till största delen på befintliga parkeringsytor.

─ I en tid då det byggs väldigt lite bostäder är det här en riktigt stor satsning och jag hoppas att den genomförs som planerat ända fram till färdigt bygge. Det är viktigt att få fram fler bostäder i Västerås, inte minst för att många företag investerar och behöver arbetskraft, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i Västerås.

  Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis 1–2 år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

  Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

  Thomas Karlsson, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 00 16, mejl: thomas2.karlsson@vasteras.se

  Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

  Mari Kedevik, kommunikationsansvarig, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Västerås stad

  Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  721 87 Västerås