Gå direkt till innehåll
Visualisering som visar tänkta Frösåkersvägen från nya bostadsområdet Malmbacken i Gäddeholm till Kärrbolandet. Detaljplanen som visar hur vägen kan byggas väntas nu skickas på granskning. Illustration karta: Västerås stad
Visualisering som visar tänkta Frösåkersvägen från nya bostadsområdet Malmbacken i Gäddeholm till Kärrbolandet. Detaljplanen som visar hur vägen kan byggas väntas nu skickas på granskning. Illustration karta: Västerås stad

Pressmeddelande -

Beslut om Gäddeholms utveckling på byggnadsnämnden

På onsdagens byggnadsnämnd väntas bland annat beslut om detaljplaner för fortsatt utveckling av Gäddeholm och ny väg mot Frösåker.

På byggnadsnämnden väntas beslut om granskning för detaljplan för ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet, Västerås, dp 1911. Syftet med planen är att förlänga Gäddeholmsvägen. I detta ingår även en separerad gång- och cykelbana längs med vägen och en anslutningsväg söderut från den nya vägen till Harkievägen. En ny väg innebär en mer trafiksäker och genare vägförbindelse mot Irsta, Västerås och E18. En ny väg ger även möjlighet till utbyggnad av kollektivtrafiknätet i området. En förbättrad infrastruktur kan också ge ökad tillgänglighet för allmänheten till Mälaren, vilket är positivt för rekreation, turism och friluftsliv i området.

– Den här detaljplanen ska ge möjlighet att bygga en ny väg mellan Gäddeholm och Frösåker. Vägsträckan är efterlängtad och kommer att underlätta för boende och verksamheter i området och även skapa möjligheter för att utveckla fler bostäder i området, säger Thomas Karlsson, byggnadsnämndens ordförande.

På byggnadsnämnden väntas även beslut om granskning av detaljplanen för en ytterligare utbyggnadsetapp i Gäddeholm, Malmbacken. Syftet med detaljplanen dp 1933, Malmbacken, är att utveckla serviceorten Gäddeholm genom att göra det möjligt för en utbyggnad av småhus och mindre flerbostadshus, gruppbostad, förskolor samt lekplats i området. Detaljplanen innebär en utbyggnad av bostäder i sydöstra delarna av Gäddeholm. Planförslaget innehåller cirka 300 till 350 bostäder fördelat på enbostadshus, radhus/parhus och lägenheter i mindre flerbostadshus.

– Den här detaljplanen ger möjligheter för fler bostäder i ett attraktivt och naturnära område, samtidigt som det stärker underlaget för den service som är på väg att utvecklas i Gäddeholm, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Byggnadsnämndens möte den 21 juni börjar klockan 13.00 i Fullmäktigesalen. Mötet börjar med allmänhetens frågestund klockan 13.00 till max 13.15.

Thomas Karlsson, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 00 16 mejl: thomas2.karlsson@vasteras.se
Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

Mari Kedevik, kommunikationsansvarig, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås