Följ Västerås stad

Beslut om förtydligat uppdrag för detaljplan 1858 Hammarby

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2018 15:09 CEST

Byggnadsnämnden har idag beslutat att planförslaget för detaljplan 1858, Hammarby behöver omarbetas kraftigt. För att tydliggöra det fortsatta planarbetets inriktning ger byggnadsnämnden stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att beakta ett antal frågor innan detaljplanen går på nytt samråd.

Dessa frågor är:

  • Vara lyhörda för inkomna synpunkter från samråd och dialogmöten
  • Minska exploateringen
  • Utveckla centrum
  • Arbeta för fler upplåtelseformer i området
  • Ta fram en social konsekvensanalys som inkluderar barnperspektiv
  • Belysa skolsituationen
  • Den nya bebyggelsen ska vara kvalitetshöjande och ett positivt tillskott till befintlig miljö
  • Parkeringsbehovet ska säkerställas

– Vi tror att beslutet om ett förnyat och förtydligat planarbete är det bästa för att med lyhördhet kunna fortsätta arbeta med utvecklingen av Hammarby, säger Lars Kallsäby, byggnadsnämndens ordförande.

– Vår ambition är att arbeta tillsammans med de boende på Hammarby, avslutar Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

För mer information: Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, carl.arno@vasteras.se