Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut om förtydligat uppdrag för detaljplan 1858 Hammarby

Byggnadsnämnden har idag beslutat att planförslaget för detaljplan 1858, Hammarby behöver omarbetas kraftigt. För att tydliggöra det fortsatta planarbetets inriktning ger byggnadsnämnden stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att beakta ett antal frågor innan detaljplanen går på nytt samråd.

Dessa frågor är:

  • Vara lyhörda för inkomna synpunkter från samråd och dialogmöten
  • Minska exploateringen
  • Utveckla centrum
  • Arbeta för fler upplåtelseformer i området
  • Ta fram en social konsekvensanalys som inkluderar barnperspektiv
  • Belysa skolsituationen
  • Den nya bebyggelsen ska vara kvalitetshöjande och ett positivt tillskott till befintlig miljö
  • Parkeringsbehovet ska säkerställas

– Vi tror att beslutet om ett förnyat och förtydligat planarbete är det bästa för att med lyhördhet kunna fortsätta arbeta med utvecklingen av Hammarby, säger Lars Kallsäby, byggnadsnämndens ordförande.

– Vår ambition är att arbeta tillsammans med de boende på Hammarby, avslutar Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

För mer information: Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, carl.arno@vasteras.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås