Gå direkt till innehåll
På byggnadsnämnden väntas beslut om bygglov för de första bostadshusen i Kopparlunden. Bilden visar hur utformningen skulle kunna se ut. Illustration: Archus/Riksbyggen
På byggnadsnämnden väntas beslut om bygglov för de första bostadshusen i Kopparlunden. Bilden visar hur utformningen skulle kunna se ut. Illustration: Archus/Riksbyggen

Pressmeddelande -

Beslut om bygglov för de första bostadshusen i Kopparlunden samt om granskning av plan för bostäder i Irsta väntas på byggnadsnämnden

På torsdagens byggnadsnämnd väntas bland annat beslut om granskning för detaljplan Dp 1943, Irsta-Olsta 2:13, som visar hur ett område söder om Irsta i Västerås kommun kan utvecklas med bostäder.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för en ny samlad bebyggelse i ett område söder om Irsta. Planen ger utrymme för 20 till 30 hushåll främst i form av enfamiljshus, men även några parhus och något mindre flerbostadshus finns med i förslaget. Nu väntas beslut på byggnadsnämnden om att skicka planen på granskning.
– Här kommer det att ges möjlighet att bo i ett lantligt läge nära Irsta som omges av fina natur- och kulturvärden, säger Thomas Karlsson, byggnadsnämndens ordförande.

På byggnadsnämnden väntas även beslut om att bevilja bygglov för de första bostäderna som byggs inom Kopparlunden i kvarteret Verkstaden 23. (Det handlar om området i norra Kopparlunden upp mot E18). Ansökan som kommer från Riksbyggen gäller den första etappen av planerad nybyggnation på fastigheten. Den innehåller två punkthus på sju och åtta våningar, med en tillhörande lägre byggnad mot nya Metalltorget.
Ambitionen är att skapa en grön utemiljö med grillplats, odlingslådor och pergola med mera. Högst upp på husen planeras takterrasser.
– Det är en milstolpe för Kopparlundens utveckling som passeras nu när de första bostadshusen ska byggas. I utformningen har man tagit sig an historiska referenser både i Kopparlundens äldre tegelarkitektur och i huvudkontorets ljusare fasader. Det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen framåt, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Här finns mer information om Kopparlunden: vasteras.se/kopparlunden

Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

Byggnadsnämndens möte den 25 maj börjar klockan 13.00 i Fullmäktigesalen i Stadshuset. Mötet börjar med allmänhetens frågestund klockan 13.00-13.15. Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Thomas Karlsson, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 00 16 mejl: thomas2.karlsson@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

Mari Kedevik, kommunikationsansvarig, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

För mer information om Kopparlunden, Kopparvalvet:

Mikael Pettersson Sjölund, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Bergslagen, 070–375 02 32.

Catarina Tenor, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad, 019-19 24 08, catarina.tenor@riksbyggen.se

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås