Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Barn som växer upp i familjer med missbruk uppmärksammas

Barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna. Vecka 7 är nationell uppmärksamhetsvecka för barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik.

– Det här är en väldigt angelägen fråga att arbeta med. I år har vi en mycket bred samverkan gällande uppmärksamhetsveckan som i år går under namnet ”Spela roll!”. Tidigare har uppmärksamhetsveckan kallats ”Vart femte barn” för att det är ungefär vart femte barn som växer upp i denna situation, säger Mariana Hede, samordnare alkohol- och narkotikaprevention, Västerås stad.

Västerås stad uppmärksammar denna vecka bland annat genom en kostnadsfri fortbildning i ämnet till personal som arbetar med barn och unga i Västerås:

Nya sätt att uppmärksamma och stödja barn i familjer med missbruk

  • Berättelser från ungdomar som levt med en nära anhörig som missbrukat.
  • Nicklas Kartengren föreläser om erfarenheter och kunskap från aktuell forskning och metodutveckling för barn i familjer med missbruk. Han tar bland annat exempel från skolan och berättar om stöd på internet. Nicklas Kartengren är föreläsare och metodutvecklare och jobbar bland annat för Nationellt kompetenscentrum för anhöriga vid Linnéuniversitetet. Han är en av initiativtagarna till Vart femte barn.
  • Information om vad det finns för stöd att få lokalt i Västerås.

Två utbildningspass är den 10 februari: förmiddag kl. 8.30–12.00 och eftermiddag kl. 13.00–16.30. Cirka 110 personer är anmälda till förmiddagspasset (från bland annat kommunala och privata skolor, fritidsgårdar, förskolor, polisen psykiatrin, familjecentrum). Cirka 80 personer är anmälda till eftermiddagspasset (från bland annat individ och familj, skolor, förskolor, sjukvården).

Arrangörer för dagen är Förebyggarcentrum, Hahrska gymnasiet, Familjecentrum, BIG och Polisen.

Västerås kulturcentrum gör också en satsning under veckan genom att ge fyra gratisföreställningar av ”Mig äger ingen” på Elektra till gymnasieskolor 11/2 (en föreställning), 12/2 (en föreställning) 13/2 (två föreställningar). Samtliga föreställningar är fullbokade. 

http://www.vartfemtebarn.se/ kan du läsa mer om uppmärksamhetsveckan.

För mer information: 
Mariana Hede, samordnare alkohol- och narkotikaprevention, 021-39 27 56 eller 076-569 20 39
Hugo Catolino, kultursekreterare, 021- 39 16 88


Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås