Gå direkt till innehåll
Bredare gång och cykelbana och säkrare passager. Nu förbättrar vi trafiksäkerheten för gång och cykeltrafik vid Vallbyleden.
Bredare gång och cykelbana och säkrare passager. Nu förbättrar vi trafiksäkerheten för gång och cykeltrafik vid Vallbyleden.

Pressmeddelande -

Bättre trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik vid Vallbyleden

Nu förbättrar vi den befintliga gång- och cykelbanan vid Vallbyleden. Vi renoverar ytskiktet och gör den bredare till fem meter. Vi kommer också att trafiksäkra övergångsstället vid Vallbyleden samt omvandla gång- och cykelpassagen vid August Palms väg till en cykelöverfart. Om vädret tillåter beräknas allt vara klart vid årsskiftet. Annars sker asfalteringen först till våren.

Så här påverkas trafiken och närområdet

 • Det kommer att vara begränsad framkomlighet vid arbetsområdet.
 • Halva bredden av gång- och cykelbanan stängs av åt gången så att fotgängare och cyklister kan passera under hela byggtiden.
 • Tänk på att visa extra hänsyn vid arbetsområdet. Cykel ska ledas.
 • I samband med att vi bygger cykelöverfarten kommer ett körfält på August Palms väg att stängas av åt gången.
 • I samband med att vi rustar övergångsstället vid Vallbyleden kommer ett körfält att stängas av åt gången.
 • Vi behöver ta ned några träd vid gång- och cykelbanan som annars hamnar i vägen för arbetet.
 • Visst buller kommer att uppstå.

Preliminär tidplan

 • Arbetet startar vecka 44.
 • Förarbetet beräknas vara klart vid årsskiftet.
 • Om vädret tillåter sker asfaltering också vid årsskiftet, annars genomförs detta till våren.

Så här fungerar en cykelöverfart

Vi värnar om cyklisterna och prioriterar cyklisternas framkomlighet. Därför skapar vi nu en cykelöverfart på cykelbanan vid korsningen mellan Vallbyleden och August Palms väg. Tidigare har vi infört cykelöverfarter vid huvudcykelstråken längs Kopparbergsvägen och Vasagatan.

 • Här ska bilister stanna för cyklist
 • Cykelöverfarterna är rödmålade och märks ut med skylten Herr Cyklarman.

Vad skiljer en cykelpassage från en cykelöverfart?

 • Vid en cykelpassage har cyklisterna väjningsplikt mot fordonstrafiken
 • Vid en cykelöverfart har fordonstrafiken väjningsplikt mot cyklister.
 • Kom ihåg: Ha ögonkontakt med bilisten när du cyklar över!

Vad gäller vid ett övergångsställe?

 • Här har fordonstrafiken väjningsplikt mot gående.
 • Vid övergångsställen ska cyklister kliva av cykeln och leda den över vägen.
 • Kom ihåg: Ha ögonkontakt med bilisten när du passerar!

Läs mer på vasteras.se/cykel

Presskontakt

Sarah Mohammad Ghafur, projektledare på gatu- och parkenheten.
Tel. 021-39 26 59, mejl sarah.mohammad.ghafur@vasteras.se

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås