Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Avtal för en hållbar framtid

Idag skriver Västerås stad under EUs borgmästaravtal. Med avtalet lovar Västerås bland annat att minska sina koldioxidutsläpp med minst 20 procent till år 2020. Västerås blir den 4588:e staden i Europa och den 46:e svenska staden att skriva under avtalet.

I stadens nya klimatprogram med tillhörande handlingsplan finns ett ännu mer ambitiöst mål. Västerås mål är att minska utsläppen av växthusgaser med mer än 60 procent per invånare till år 2020. I dag släpper varje västeråsare ut över sju ton växthusgas per år. Västerås vision till 2050 är att utsläppen av växthusgaser ska understiga ett ton per invånare och år.

”Staden ska skapa bra förutsättningar som gör det lätt för västeråsarna att göra rätt. Vi ska bland annat se till att det ska gå att tanka biogas och att det är lätt att starta upp småskalig energiproduktion av till exempel solceller”, säger Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande Västerås stad.

I borgmästaravtalet ingår också att Västerås ska upprätta en åtgärdsplan som beskriver hur utsläppsminskningen ska gå till. Klimatprogrammet och handlingsplanen som togs fram förra året är Västerås åtgärdsplan för borgmästaravtalet.

Västerås ska också anordna energidagar för att inspirera och engagera medborgarna att minska sin energiförbrukning.

Borgmästaravtalet är instiftat av EU som ett frivilligt åtagande för lokala och regionala myndigheter, som vill minska koldioxidutsläppen, öka energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor inom sina geografiska områden. Avtalsparterna åtar sig att uppfylla Europeiska unionens mål att till senast år 2020 minska koldioxidutsläppen med minst 20 procent.

Klicka här för att läsa Västerås stads klimatprogram.

För mer information kontakta:
Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande, 021-39 22 22, ulla.persson@vasteras.se
Anna Jungmarker, klimatstrateg, 021-39 23 97, anna.jungmarker@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås