Gå direkt till innehåll
Elever vid Tranellska gymnasiet. Foto: Pia Nordlander, BildN.
Elever vid Tranellska gymnasiet. Foto: Pia Nordlander, BildN.

Pressmeddelande -

Avsiktsförklaring mellan Tranellska och branschen

Den 4 maj kl. 15.00 sker undertecknande av avsiktsförklaring om att bilda en strategisk referensgrupp för Tranellska gymnasiet. Deltagande är Tranellska gymnasiet, hotell- , turism-, restaurang- och bageriföretagen i regionen samt fack- och arbetsgivarorganisationer. Avsiktsförklaringen innebär ett ännu närmare samarbete med branschen och möjlighet till fler gemensamma aktiviteter, både inom utbildning och marknadsföring.

- Vi är oerhört glada över det utökade samarbetet som gör att vi kan ge våra elever en utbildning som är väl anpassad till branschens behov. Det gör att våra elever lättare kommer få jobb och våra lärare kommer också få lättare att hålla sig à jour med nyheter inom branschen, förklarar Margareta Skoglund, rektor på Tranellska.

Genom att skapa ett långsiktigt samarbete mellan Tranellska och branschföretagen ökar samarbetet mellan skolan och branschen. Det gör att vi säkerställer att alla elever och studerande får rätt utbildning inför framtiden. Syftet med att skapa en strategisk referensgrupp är att den blir ett rådgivande och vägledande organ för skolledningen utifrån branschens utveckling och behov.

Branschföretagen kommer bland annat att ge skolan möjlighet till fortbildning av medarbetare, genom praktik i branschen eller auskultation, vilket skapar en större lyhördhet och anpassning till branschens behov. Avsiktsförklaringen innebär ett fördjupat samarbete mellan lärare och branschrepresentanter och ger ökade möjligheter till jobb för skolans elever.

Media hälsas varmt välkomna till det högtidliga undertecknandet.

Tid: kl 15.00 den 4 maj

Plats: Stadshotellet, Västerås

Meddela gärna din närvaro till rektor Margareta Skoglund, margareta.skoglund@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås