Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Avgörande beslut för utvecklingen av Västerås hamn

Under torsdagens kommunfullmäktigemöte togs ett viktigt beslut för arbetet med utvecklingen av Västerås hamn. Kommunfullmäktige beslutade att ge fastighetsnämnden i uppdrag att handla upp och genomföra muddring av Västerås hamn till ett belopp om 386 miljoner svenska kronor.

– Utvecklingen av Västerås hamn kan nu ta ytterligare ett steg. Det här är ett betydelsefullt beslut, inte bara för Västerås näringsliv och arbetsmarknad utan för hela Mälardalen, säger Anders Teljebäck (S), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut ligger i linje med det avtal som Västerås stad tidigare tecknat med staten, genom Trafikverket och Sjöfartsverket, om att större fartyg ska kunna trafikera Mälaren och anlöpa och angöra Västerås hamn. För Västerås stad innebär det att hamnbassängen behöver muddras samt att kajer och hamnytor behöver anpassasför att kunna hantera större godsvolymer.

Beslutet om muddring av hamnbassäng samt farled inkluderar stabilisering och solidifiering av muddermassor, vilket möjliggör ytterligare verksamhetsytor för hamnens verksamhet. Beslutet inkluderar även projektering av hamnytor och anläggningar. Beslutet är dock förenat med ett villkor; om inte Nationell plan för transportinfrastrukturen 2018-2029, omfattar en anpassning av Hjulstabron kan Kommunstyrelsen ompröva beslutet senast i juni 2018.

– Västerås hamn är ett viktigt nav för transporter i hela Mälardalen. Vi vill satsa och utveckla kapaciteten. Men för att vi ska få ut full effekt av Mälarprojektet, som vi i Västerås är en del av, måste också Hjulstabron inkluderas i den nationella transportplanen, säger Elisabeth Unell (M), Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Nu arbetar vi vidare för att Hjulstabron ska komma med i den nationella transportplanen, avslutar Anders Teljebäck.

För att hamnen i Västerås, och även Köping, ska kunna ta emot de största fartygen behöver Hjulstabron åtgärdas. I remissutgåvan av den nationella transportplanen finns dock inte Hjulstabron med. Beslut om den nationella transportplanen väntas under våren 2018.

Kontaktpersoner

Anders Teljebäck (S), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen, telefon: 021-39 12 62

Elisabeth Unell (M), Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, telefon: 021-39 22 24

Patrizia Strandman, samhällsbyggnadsstrateg, stadsledningskontoret Västerås stad, telefon: 021-39 24 54

Isabell Lindgren Stoor, projektchef Hamnprojektet Västerås stad, telefon: 0702-90 61 25

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås