Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Attendo LSS AB:s anbud förkastas – ny anbudsvinnare är Nytida AB

Vid ett extrainsatt sammanträde den 9 februari 2015 beslutade nämnden för personer med funktionsnedsättning att Attendo LSS AB:s vinnande bud i upphandlingen för tre gruppbostäder enligt LSS förkastas på grund av ett fel i anbudet av anbudsgivaren och att det blir Nytida AB som från den 1 september 2015 får förtroendet att driva gruppbostäderna Traktorgatan, Ruagatan och Skulptörvägen.

Fem anbudsgivare har genom sina anbud visat intresse av att driva de tre gruppbostäderna.

Nämnden för personer med funktionsnedsättning har för denna upphandling använt sig av prisupphandling. Det innebär att anbudsgivare ska klara samtliga kvalificeringskrav för att gå vidare i anbudsprocessen. Kvalificeringskraven omfattar krav på ekonomi, teknisk kapacitet, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, krav på verksamhetschef och tre referenser. När samtliga kvalificeringskrav är uppfyllda går anbudsgivaren vidare i anbudsprocessen då priset är utslagsgivande.

Tre av fem anbudsgivare i denna upphandling klarade samtliga kvalificeringskrav och gick vidare i anbudsprocessen där priset var utslagsgivande.

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings avtal med Nytida AB kommer att löpa under fyra år, med möjlighet till två + två års förlängning.

För mer upplysningar kontakta:
Agneta Luttropp (MP), ordförande nämnden för personer med funktionsnedsättning,
021-39 24 64
Eva Sahlén, direktör Sociala nämndernas förvaltning, 021-39 14 68

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås