Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Attendo Care driver Pettersbergs gruppboende och Trumslagarbackens ålderdomshem

Det blir Attendo Care AB som får förtroendet att driva Pettersbergs gruppboende och Trumslagarbackens ålderdomshem. Det beslutade äldrenämnden vid dagens sammanträde.

Äldrenämnden har beslutat om vinnande leverantör av ovan nämnda upphandling. Vid anbudsutvärderingen har leverantörernas kapacitet, kvalité och pris granskats. Vinnande leverantör (Attendo Care) har uppfyllt äldrenämndens alla krav på såväl kvalité som pris.

I upphandlingen har äldrenämnden betonat några specifika områden som varje leverantör har fått beskriva i sina anbud. Ett första område handlade om balkongernas inredning och dekorering för samvaro och utevistelse året om. Ett andra område var bemanningen och olika kompetensers betydelse för god patientsäkerhet och meningsfull dag. Ett tredje område handlade om god information till boende och betydelsen av goda språkkunskaper. Ett fjärde område berörde både planerad och spontan stimulans, såväl enskilt som i gemenskap med andra.

Attendo Care AB kommer att driva de båda boendena från och med 2013-02-01.

Inom området balkong vill Attendo Care bland annat skapa en mindre gräsyta, utsmycka med växter efter säsong och ha lämpliga möbler med matchande textilier. Leverantören ser balkongerna och uteplatsen som extra rum, dit aktiviteter flyttas vid fina dagar.


För mer information kontakta:
Carin Lidman (S), ordförande äldrenämnden, 021-39 12 61
Eva Sahlén, direktör sociala nämndernas stab, 021-39 14 68

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås