Gå direkt till innehåll
Arkitektur är inte bara byggnader utan handlar om att skapa fysiska miljöer som ska bli uppskattade av dem som ska vara där. I Västerås nya Arkitekturprogram beskrivs hur Västerås stad ska arbeta för att utveckla goda livsmiljöer. Foto: Per Groth
Arkitektur är inte bara byggnader utan handlar om att skapa fysiska miljöer som ska bli uppskattade av dem som ska vara där. I Västerås nya Arkitekturprogram beskrivs hur Västerås stad ska arbeta för att utveckla goda livsmiljöer. Foto: Per Groth

Pressmeddelande -

Arkitekturprogram på remiss och antagande av detaljplan för nytt verksamhetsområde vid Anundshögsmotet

Arkitekturprogram för Västerås ska skickas ut på remiss. Här beskrivs bland annat hur Västerås stad ska bevara och utveckla arkitekturen och goda livsmiljöer i kommunen. Remisstiden är till och med sista september.

Kommunfullmäktige beslutade i september 2020 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett Arkitekturprogram för Västerås. Syftet med Arkitekturprogrammet är att höja kvalitén på de fysiska miljöer som finns omkring oss och på arkitekturen hos enskilda byggnader och miljöer i alla skalor. Programmet ska beskriva hur arkitekturen kan bevaras, stärkas, kompletteras och utvecklas i Västerås samt vara vägledande för arbetet inom det offentliga byggandet, detaljplanering, bygglov, förvaltning och vid markanvisningar med mera.

–Nu vill vi med utgångspunkt från ett arkitekturprogram bjuda in västeråsare och stadsbyggandets aktörer till dialog om hur vi kan utveckla bättre arkitektur i hela Västerås, säger Monica Stolpe Nordin, byggnadsnämndens ordförande.

I programmet – som kallas Arkitektur Västerås – finns sju påståenden som är dokumentets kärna. Här beskrivs Västerås stads ambitioner i frågor som rör arkitektur. Till varje påstående formuleras fem strategier för hur staden ska uppnå det som påståendet säger. I programmet beskrivs också Västerås stads verktyg för att kunna bevara, utveckla och skapa väl gestaltade livsmiljöer i kommunen. Arkitekturprogram för Västerås ska nu skickas ut på remiss. Remisstiden är till och med sista september 2022. Det slutliga programmet ska bearbetas utifrån synpunkterna och så småningom antas av kommunfullmäktige.

På torsdagens möte väntas byggnadsnämnden också besluta om att anta en detaljplan (dp 1918) som beskriver hur ett nytt verksamhetsområde söder om E18, vid Anundshögsmotet, kan utvecklas.
Planen har tittat på möjligheten att anlägga mark för ytkrävande verksamheter inom logistik, industri och lager. Närheten till en större trafikled betyder bland annat tillgång till god infrastruktur.

–Det finns stor efterfrågan på mark för verksamheter i Västerås och den här detaljplanen är efterlängtad av flera företag som ska etablera sig här, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Byggnadsnämndens möte den 19 maj börjar klockan 13.00 i Fullmäktigesalen.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Monica Stolpe Nordin, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 05, mejl: monica.stolpe.nordin@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

Mer om Arkitekturprogrammet: Nora Kvassman, telefon: 021-39 17 61, mejl: nora.kvassman@vasteras.se

Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsansvarig, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås