Gå direkt till innehåll
Delar av dagens Mälarportsområde.
Delar av dagens Mälarportsområde.

Pressmeddelande -

Arkitekttävling ska ge Mälarporten attraktiva lösningar under byggtid

Västerås och Mälarportsområdet har blivit utvalt att delta i Europan, en internationell arkitekttävling för unga arkitekter. Tävlingsbidragen ska hjälpa till att göra Mälarporten till en attraktiv och levande stadsdel redan under tiden den planeras och byggs.

- Det känns så roligt att vi kan ge västeråsarna trevliga, inspirerande platser att vara på under tiden det byggs. Vi bygger inte bara för de som ska bo här om 25 år, det ska även vara trevligt att röra sig igenom och besöka Mälarporten redan i dag, säger Monica Stolpe Nordin (C) ordförande i byggnadsnämnden.

Stadsutvecklingsområdet Mälarporten i centrala Västerås består i dag främst av industrier, verksamheter, parkering och till viss del nybyggda bostäder. Det är även platsen för dagens stationsområde och där stadens nya resecentrum ska byggas. Under kommande 25 år kommer området att omvandlas till en stadsmiljö med bostäder, handel, verksamheter, kontor, parker och torg men också olika former av samhällsservice som skolor, förskolor, kultur och idrottsverksamheter.

Parker och lekytor för alla

Genom att delta i Europan vill projekt Mälarporten att arkitekterna ska fokusera på att skapa attraktiva platser för tiden fram tills att området är färdigt.

- 25 år är en lång tid och området måste vara attraktivt och levande under hela planerings- och byggtiden, de värdena kan man inte vänta på, säger Isabell L. Eklund, samordnande planarkitekt, projekt Mälarporten och projektledare för Europan.

Det kan handla om tillfälliga parker, torg, ytor för lek, stråk eller bebyggelse. Lösningarna kan vara specifika för en särskild plats på området. De kan också vara flexibla så att de kan flyttas runt i området i takt med att det växer. Det finns också en möjlighet för vissa lösningar att bli permanenta.

- Vi vill locka folk till området från hela Västerås och skapa lekfulla platser som bjuder in till möten mellan människor. Vi ser gärna att lösningarna som kommer fram i tävlingen kan vidareutvecklas tillsammans med västeråsarna, säger Isabell L Eklund.

I linje med stadens nya arkitekturprogram

Just nu pågår också arbetet med att ta fram ett arkitekturprogram som ska fungera som en vägledning och en plattform för hela stadens byggande. Västerås växer och vi behöver skapa goda livsmiljöer i hela kommunen som fungerar för olika människors behov.

- En medverkan i Europan är ett spännande sätt att få in idéer och ligger helt i linje med intentionerna bakom uppdraget om ett arkitekturprogram, säger Claes Kugelberg (M), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Bakgrund Europan

Europan är en internationell arkitekttävling för unga arkitekter. Europan har funnits sedan 1987 och har varit ett kontinuerligt inslag på Europans arkitekturarena i 40 år. Många idag framstående arkitekter har startat sin karriär genom medverkan i Europan. Tävlingen hålls vartannat år, och temat för denna omgång är “Living Cities”. Temat kopplar till Sveriges nya arkitekturpolitik om Gestaltad Livsmiljö. Läs mer på www.europan.se


För mer information om projektet, kontakta

Isabell L Eklund, samordnande planarkitekt, projekt Mälarporten och projektledare för Europan, isabell.lundqvist.eklund@vasteras.se, 021 - 39 74 01

Politiska frågor:

Monica Stolpe Nordin (C), ordförande byggnadsnämnden, 021 - 39 31 05, monica.stolpe.nordin@vasteras.se

Claes Kugelberg (M), 2:e vice ordförande byggnadsnämnden, 070 - 679 29 49, claes.kugelberg@vasteras.se

www.vasteras.se/malarporten

Ämnen

Regioner

Relaterat material