Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Arbetsmiljöverket inspekterar skolans arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket genomför, sedan i höstas och fram till 2016, en flerårig nationell tillsyn av skolans systematiska arbetsmiljöarbete. Nu har turen kommit till Västerås stad.

– Vi ser inspektionen som ett bidrag till att utveckla vår verksamhet. Jag tror att en god arbetsmiljö är en nyckel till goda resultat och framgång, säger Jan Lindblom, direktör för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen som huvudman och ett antal enheter inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola kommer att inspekteras. Arbetsmiljöverket har haft en första träff med politisk ledning och förvaltningsledning samt skyddsombuden.

De skolor som kommer att bli inspekterade kontaktas av Arbetsmiljöverket direkt. Inspektionerna kommer att genomföras under perioden februari-maj.

För mer information:
Kontakta Tord Karlsson, strateg, Barn- och utbildningsförvaltningen, 021-39 84 01

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås