Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Anmälan öppen för kulturaktörer i Västerås att kvalificera sig för möjlighet att ta del av kulturfrämjandemedel

Nu kan yrkesverksamma kulturaktörer och organisationer som bedriver professionell verksamhet anmäla intresse att kvalificera sig för möjligheten att ta del av kulturfrämjande medel. Kulturfrämjandemedel är tänkt att öka västeråsarnas tillgång till professionell kultur från det fria kulturlivet.

Yrkesverksamma fria kulturaktörer, eller organisation som bedriver professionell verksamhet inom något konstområde, som bidrar till publika möten för invånare och besökare kommer att ha möjlighet att lämna erbjudande och bli tilldelad kulturfrämjande medel. Vem som får ta del av medlen beslutas av kulturnämnden. Som ett första steg anmäler man intresse om att bli kvalificerad.

- Västerås stads kulturnämnd vill att västeråsarna ska ha möjlighet att ta del av ett brett och varierat kulturutbud, säger Niclas Lindberg, kulturchef vid Västerås stad. Ett sätt att förverkliga det är att på ett öppet, transparent och likvärdigt sätt främja tillgången till professionell kultur från det fria kulturlivet. Därför införs nu det vi kallar ”kulturfrämjande medel”.

- Jag är glad över att Västerås genom detta kan stimulera det fria kulturlivet och tillgången till kultur på liknande sätt som städer som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala gör redan idag.

Kulturfrämjandemedel kommer att betalas ut för första gången för 2022. Därefter kommer möjligheten att anmäla sig för kvalificering och medel finnas varje år.

Så går det till
Kulturaktörer inom alla konstområden kan besöka Västerås stads ansökningssystem via https://vasteras.ibgo.se för att registrera sig som ny användare. Systemet är öppet för anmälan av intresse att kvalificera sig till och med den 21 november. Den som kvalificeras kommer därefter att ha möjlighet att, utifrån fastställda riktlinjer, beskriva sitt erbjudande som man vill ta del av kulturfrämjandemedel för att genomföra. Perioden då aktörer kan skicka in erbjudanden i år löper från 29 november till och med 19 december. Beslut om vilka kulturaktörer som får ta del av kulturfrämjande medel fattas av kulturnämnden.

Mer information finns på https://www.vasteras.se/upplev...

Kontaktpersoner:
För praktiska frågor om förfarandet, kvalificeringsregler, riktlinjer, InterBookGo och liknande:
Anna Mattsson, utvecklingsledare kultur
anna.mattsson@vasteras.se, 021-39 46 08

För övergripande frågor:
Niclas Lindberg, kulturchef
niclas.lindberg@vasteras.se, 021-39 46 35

Ämnen

Taggar

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås