Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ändrade rutiner för förskola och pedagogisk omsorg

Barn- och utbildningsförvaltningen har sett över och ändrat rutinerna för kö och erbjudande av plats i förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) i Västerås. Syftet med de ändrade rutinerna är att med utgångspunkt från barnens och vårdnadshavarnas behov ge tydlig information om vad som händer med ansökan och på sikt erbjuda plats på anmält behovsdatum. De ändrade rutinerna gäller från 1 januari 2015.

Förtydligande av rutiner

 • Platsgaranti inom fyra månader gäller bara kö till kommunal verksamhet, enligt skollagen 8 kap. 14 §.
  - Hela kommunen är alternativ för erbjudande av plats.
  - Om vårdnadshavare bara har valt fristående alternativ omfattas de inte av platsgarantin.

Ändrade rutiner

 • Antal sökbara alternativ för vårdnadshavare är tre.
  - Nedre val tas bort när högre val har accepterats. Det gäller både kommunala och fristående alternativ.
 • Om det inte finns plats på de tre alternativ som vårdnadshavare har valt, kan placerings-handläggare erbjuda ett fjärde kommunalt alternativ där det finns ledig plats. Accepteras platsen kan vårdnadshavare välja att barnet står kvar i kö till de högre alternativen.
  - För att kommunen ska känna till behovet och aktivt kunna erbjuda ett fjärde kommunalt alternativ måste ett av de tre alternativen vara kommunalt.
  - Om vårdnadshavare bara har valt fristående alternativ, kan vårdnadshavare kontakta kommunen för att erbjudas ett fjärde kommunalt alternativ i mån av plats.
 • Om vårdnadshavare bara har valt fristående alternativ och ändrar till ett kommunalt, får det nya alternativet ett nytt anmälningsdatum.
 • Vårdnadshavare kan tacka nej till erbjudna platser två gånger. Det gäller även när vårdnadshavare tackar nej med senarelagt behovsdatum. Vid ett tredje nej tas hela ansökan bort. Vårdnadshavare kan ställa sitt barn i kö igen och får då ett nytt anmälningsdatum.
  - Om inget svar kommer in efter att påminnelse har skickats ut, tas alternativet bort och räknas som ett nej till platserbjudandet.
 • Om vårdnadshavare har anmält behov av plats i kommunal regi minst fyra månader före behovsdatum, ska plats erbjudas senast två månader före anmält behovsdatum.
  - Hela kommunen är alternativ för erbjudande där det finns en ledig plats.


Mer information

Katarina Lindh, strateg barn- och utbildningsförvaltningen, 021-39 24 65

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås