Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Äldrenämnden beslutar att insatsen servicehus ska upphöra

Äldrenämndens beslut den 24 oktober innebär att insatsen servicehus ska upphöra. Beslutet innebär att inga fler kommer beviljas ett boende på stadens servicehus. Äldrenämnden har även fattat beslut om att Resmilans servicehus ska avvecklas senast 1 maj 2024.

Tidigare i år fick vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag av äldrenämnden att utreda Västerås stads servicehus. En utredning som bland annat har undersökt servicehusen idag, framtidens äldreomsorg, omvärldsfaktorer och utvecklingen i framtiden.

Utredningen har visat att servicehusen inte uppfyller dagens myndighetskrav på exempelvis tillgänglighet, arbetsmiljö för personalen och brandskydd när det används som ett särskilt boende.

Beslutet gäller stadens servicehus och påverkar inte stadens äldreboenden.

- Alla äldre förtjänar ett bra boende och framtidens äldre vill inte ha gårdagens lösningar. Vårt uppdrag är att se över framtidens boendeform för äldre. Vi hanterar alla som bor på Resmilan som kommer erbjudas andra boenden efter att en ny biståndsbedömning gjorts. Personalen/våra medarbetare är viktiga för oss och vill förhoppningsvis vara kvar. De kommer också erbjudas arbete på andra boenden inom kommunen. Ingen kommer förlora sitt jobb, säger Amanda Grönlund, ordförande äldrenämnden.

Västerås stad samlar information om beslut om servicehusen på stadens webbplats. Sidan uppdateras löpande. Läs mer här: Information om beslut kring insatsen servicehus

Frågor?

Amanda Grönlund, ordförande äldrenämnden
Tfn: 021- 39 31 23
E-post: amanda.gronlund@vasteras.se

Ämnen

Regioner

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås