Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Åtgärder för att förbättra tillgång till vikarier

Det råder brist på vikarier i Västerås kommunala förskolor och skolor. Parallellt med de långsiktiga lösningar som Västerås stad arbetar med för att komma till rätta med vikariebristen, sätter de nu in ytterligare åtgärder.

Västerås stad släpper nu tillfälligt på behörighetskravet av behöriga barnskötare så att de kan öppna möjligheten för arbetssökande med andra kompetenser att söka till deras vikarieförmedling. De kommer även att sätta in ytterligare resurser i rekryteringsprocessen för att påskynda tillsättningen av vikarier till Västerås stads interna vikarieförmedling, Bemanningscentrum. Västerås stad uppmanar också de kommunala förskolorna och skolorna att själva timanställa tidigare anställda medarbetare som gått i pension.

 – Från politiskt håll ser vi positivt på att öka möjligheten att rekrytera vikarier med andra kompetenser. Det ger oss en möjlighet att knyta till oss studenter som får in en fot i våra verksamheter och som därefter väljer att söka arbete hos oss efter sina studier, säger Vasiliki Tsouplaki, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Vikariehanteringen inom de kommunala förskolorna och skolorna i Västerås sköts av en intern vikarieförmedling. Bristen på framför allt lärare med rätt kompetens har gjort att det har varit svårt att möta det vikariebehov som finns på skolorna. Under våren kommer Västerås stad att se över vikarieförmedlingen för att säkerställa att förskolornas och skolornas vikariebehov kan lösas. De sätter nu dessutom in ytterligare åtgärder för att säkerställa det vikariebehov som finns på Västerås kommunala förskolor och skolor.

Kontakt för mer information:
Jan Lindblom, direktör för barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 021- 39 26 89

Karin Chemnitz, enhetschef för Bemanningscentrum
Telefon: 021- 39 22 58

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås