Följ Västerås stad

Årets vinnare av Pedagogiska priset

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 12:14 CET

Pristagare

Apalby förskola, för sitt målmedvetna arbete med barnens utveckling.
”För ert målmedvetna arbete där barnens utveckling i en trygg miljö sätts i första hand. Med en gemensam strävan arbetar personalgruppen utifrån kompetens och yrkesskicklighet.
De mål ni sätter upp kommuniceras tydligt, både när de sätts och när de uppnås. Med dessa mål skapar ni en medvetenhet och analys som ligger till grund för de aktiviteter som genomförs på förskolan.
Den trygghet som ni skapar för barnen får dem att mår bra och är en förutsättning för en god utveckling. Hos er får barnen motivation och drivkraft till att vilja lära sig mer och utvecklas vidare.
Genom ert arbete får varje barn förutsättningar att utveckla sitt lärande!”

Henrik Lövstedt, rektor Hagabergsskolan, för sitt arbete kring ökad fysisk aktivitet för att förbättra inlärningen.
”För ditt mod att gå utanför ramarna och bidra till en ökad förståelse för sambandet mellan inlärning och fysisk aktivitet.
Ditt arbete med ökad schemalagd tid för fysisk aktivitet skapar stolthet och engagemang bland personal, elever och vårdnadshavare. På ett lustfyllt sätt uppmuntras eleverna till fysisk aktivitet, bland annat genom Jorden runt-gången som också kopplas ihop med klassrumsundervisningen.
Du utforskar sambandsmöjligheter och vi ser med spänning fram emot studiens resultat!”

Anna Granberg, lärare Carlforsska Gymnasiet, för sin passionerade undervisning och sitt engagemang.
”För din brinnande passion för yrket som smittar av sig till dina elever. Du vågar tänka utanför ramarna för att varje elev ska få förutsättningar att lyckas med sin utbildning. Din förmåga att fånga eleverna hjälper dem att ta till sig undervisningen och längta efter dina lektioner.
Med humor och närvaro har du byggt upp ett förtroende hos eleverna och för dem framåt i sina estetiska uttryck. Du ger dem dessutom tillgång till ditt kontaktnät och banar väg för dem att lyckas efter gymnasieexamen.
Hos dig vågar eleverna växa och utvecklas!”

Mer information
Lena Våglund, samordnare barn- och utbildningsförvaltningen, 021-39 18 84

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås