Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Årets föreningsledarstipendiater

Västerås stads nämnd för idrott och friluftsliv delar årligen ut föreningsledarstipendier. Vid dagens sammanträde beslutades vilka som blir årets stipendiater.

Årets föreningsledarstipendiater:

Alexander Wennersten BK Rapid, 10 000 kr
Född 1972. Målmedveten inspirationskälla för barn och ungdom inom både bredd- och spetsverksamhet. Föreningsledare i 15 år i en mångkulturell förening.

Lena Olausson S:t Olofs Scoutkår, 10 000 kr
Född 1967. Trotjänare i det tysta som ser till att saker blir gjorda på bästa sätt för föreningen och för barnen. Sköter scoutkår och är materialförvaltare. Lång erfarenhet inom scouterna.

Jimmy Eriksson Västerås Motorklubb, 10 000 kr
Född 1966. Medlem sedan 35 år med stora egna meriter. Sprider förtroende och respekt i rollen som ordförande under två år och som ledare på ungdomsläger under 10 års tid.

Magnus Sturesson Irsta IF Fotboll, 10 000 kr
Född 1970. Tränat ungdomar i många år i flera olika föreningar inom fotboll och innebandy samt ledare för fotbollsskolor. Domare i syfte att tidigt hjälpa barn med regler och uppförande. Ambitiös tränare för flickor 05 och flickor 08, fotboll i Irsta IF. Landsbygdsförening.

Björn Olofsson Västerås Karatecenter, Delat stipendiat 5 000 kr
Född 1960. Fantastisk vilja, kunskap och glädje i att driva föreningsfrågor samt att leda barn- och ungdomsgrupper inom både bredd- och spetsverksamhet.

Sara Raftsjö Västerås Karatecenter, Delat stipendiat 5 000 kr
Född 1994. Ung tävlingstränare som med egna meriter och engagemang stöttar och motiverar barn och ungdomar sedan många år tillbaka.

Mer om urvalet och juryns arbete
Jurygruppen bestående av Staffan Rune, kulturchef och strategerna Stefan
Brandberg och Marlene Kaas, har gjort urvalet utifrån kriterierna:

    1. Den som nominerar ska vara en person eller förening som söker för den ledare man vill uppmuntra.
    2. Ledaren ska ha ett flerårigt ideellt arbete med barn och ungdomar.

    3. Ledaren ska vara engagerad och kunnig samt ha möjlighet att genom stipendiet utvecklas och fördjupas i ledarskapet.
    4. Ledaren ska vara bosatt och aktiv inom Västerås kommun.
    5. Ledaren ska i den aktuella föreningen vara ideellt arbetande (ej arvoderad).

Utöver ovanstående kriterier har juryn i val av förslag till stipendiater vägt in
jämställdhet, åldersspridning, bredd inom barn- och ungdomsverksamhet samt mångfald.

Utdelning av stipendierna
Utdelning av stipendierna sker under en slutspelsmatch för VIK, hemma på ABB Arena Nord den 5–10 mars. Exakt datum kommer att fastställas den 28 februari.

För mer information
Marlene Kaas, strateg, Västerås stad, 021-39 19 81, marlene.kaas@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås