Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Årets energi- och miljökommun ger ut gröna obligationer för 750 miljoner

– Det är ett första steg mot att lyfta in miljöfrågor i kommunkoncernens finansiering. Genom att ge ut en grön obligation tydliggör vi Västerås ambition att satsa på hållbara investeringar som leder till minskad miljö- och klimatpåverkan, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

Västerås stad har tagit fram ett ramverk som styr vilka projekt som kan finansieras via gröna obligationer. Projekten ska ha en inriktning på förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter, hållbara lokaler och bostäder, avfallshantering, vatten- och avloppshantering, klimatanpassningsåtgärder samt andra miljöåtgärder. Ramverket är granskat och godkänt av det norska klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero. Ciceros övergripande bedömning är att Västerås har ambitiösa klimatmål och viktiga projektkategorier som ger en tydlig och bra styrning mot klimatvänliga investeringar. Cicero har bedömt Västerås stads ramverk som mörkgrönt vilket är den högsta möjliga värderingen.

– Vår avsikt är att årligen ge ut gröna obligationer, för att tydliggöra stadens gröna satsningar. Samtidigt ger vi investerare möjlighet att placera pengar i gröna projekt. Det är också ett sätt att bredda stadens finansiering, då lånebehoven kommer att öka framöver, säger finanschef Kjell Andersson.

– Det här är en medveten strategi och ett naturligt steg som stärker vårt miljöarbete. Under 2016 blev Västerås både ”Årets miljökommun” och ”Årets energikommun” vilket vi är otroligt stolta över. Det gör också att vi vill fortsätta att göra hållbara investeringar för en positiv samhällsutveckling, säger Theresa D’Errico, miljöstrateg.

Västerås stads obligation gavs ut i onsdags i samarbete med SEB. Den är på 750 miljoner kronor och löper på 5 år. Den kommer bland annat att finansiera miljövänliga bostäder, förnybar elproduktion och produktion av biogas. Västerås var den första enskilda kommunen med högsta kreditbetyg, AAA, från Standard & Poor’s, att ge ut en grön obligation och intresset från investerarna var stort. Bland de investerare som har köpt obligationen finns Folksam, KPA Pension, SEB IM, Skandia och SPP/Storebrand.

Mer information: Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande, anders.teljeback@vasteras.se

Kjell Andersson, finanschef, stadsledningskontoret, kjell.andersson@vasteras.se

Theresa D’Errico, miljöstrateg, stadsledningskontoret, theresa.derrico@vasteras.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås