Följ Västerås stad

Åldersgräns följs inte på flera solarier

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2019 08:44 CET

Sedan 1 september 2018 är det förbjudet att yrkesmässigt låta en person under 18 år sola solarium. Fem solarier i Västerås bryter mot förbudet.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde tillsyn på elva solarier i Västerås under två dagar i januari och februari 2019. Syftet med tillsynen var att följa upp den nya Strålskyddslagen som infördes i september 2018.

– Vi informerade solarierna redan under våren 2018 innan lagen infördes om att det skulle komma nya regler. Så syftet med vår tillsyn var att se om solarierna följde lagen, särskilt den nya åldersgränsen som inte funnits tidigare, säger Sara Welin, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

– På fem solarier som vi kontrollerade går det att sola fast man är under 18 år. Det var obemannade solarier som i princip innebär att man ibland bara kan gå in, betala och börja sola utan någon kontroll, forsätter Sara Welin.

Det var också möjligt att logga in med någon annan persons bank-id eller att man endast behöver legitimera sig för att komma in i lokalen, inte för själva köpet och solningen.

– Lagen riktar sig till verksamhetsutövaren, den som driver solariet. Det innebär att den som erbjuder kosmetiskt solarium till allmänheten ska förvissa sig om att den som solar är över 18 år och att det finns tydliga skyltar om åldersgränsen, förklarar Sara Welin vidare.

Bakgrunden till den nya lagen är att det finns ett bevisat samband mellan exponering för UV-strålning och risken för hudcancer. Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige och barn är särskilt känsliga för strålning.

Den verksamhetsutövare som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Barn får dock fortfarande sola solarium om det är i medicinskt syfte eller om det sker privat, till exempel hemma.

För mer information

Sara Welin, miljö- och hälsoskyddsinspektör 021-39 16 39