Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

5 miljoner kronor i tillfälligt coronastöd till Västeråsidrotten från kommunstyrelsen

Vid ett extra kommunstyrelsemöte på tisdagen 20 april beslutade en enig kommunstyrelse att tilldela 5 miljoner kronor till nämnden för idrott, fritid och förebyggande (NIFF) som ett tillfälligt stöd till Västerås idrottsföreningar.

I och med Coronapandemin så har idrotten drabbats hårt både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Den ersättning som föreningarna fått under 2020 väger inte upp mot det totala intäktsbortfall som klubbarna haft.

-Beslutet är en nödhjälp för att föreningar skall kunna fortleva i väntan på att restriktionerna minskas och verksamheten kan återgå till normaltillstånd. Vi i kommunstyrelsen bedömer att ett ekonomiskt stöd till idrottsföreningar är en förutsättning för att kunna fortsätta ha en bestående bredd- och elitverksamhet inom Västerås, och vi är glada att vi nu kan ge det här stödet på 5 miljoner kronor, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

NIFF har idag cirka 120 föreningar som man har en bidragsrelation med och alla dessa har drabbats olika hårt under Coronapandemin. Det akuta behovet är 5 miljoner kronor. NIFF ansvarar för att ta fram kriterier och att handlägga detta extra Coronarelaterade föreningsstöd, för att pengarna ska göra största möjliga nytta med tonvikt mot bredd och barn- och ungdomsverksamhet. Stödet ska riktas till de föreningar som drabbats mycket hårt av pandemin. Föreningarna förväntas bidra med en motprestation som kan se olika ut för respektive förening. Återrapportering av hur medlen använts ska ske och presenteras för kommunstyrelsen under hösten 2021.

Föreningar som kan komma att få tilldelning från dessa medel måste kunna styrka intäktsförluster samt merkostnader.

De 5 miljonerna tas från kommunstyrelsens reserv.

För mer information:

Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande 

021-39 32 31

staffan.jansson@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås