Gå direkt till innehåll
Vinnarbidraget Västerås Vitality vilar på tre strategier: vatten, grönska och social hållbarhet. Vitality tar utgångspunkt i frågorna om reningen av Mälarens vatten och platsens ekologi.
Vinnarbidraget Västerås Vitality vilar på tre strategier: vatten, grönska och social hållbarhet. Vitality tar utgångspunkt i frågorna om reningen av Mälarens vatten och platsens ekologi.

Nyhet -

Vinnarna i arkitekttävlingen Europan presenteras - ska göra Mälarporten levande under byggtiden

Vatten, grönska, olika sätt att hantera markföroreningar och att omvandla ett gammalt industrilandskap till attraktiva och trygga platser för invånarna. Det är några ledord för de vinnande förslagen i den internationella arkitekttävlingen Europan, som alla har tagit sig an Västerås utmaning kring att aktivera Mälarportsområdet under byggtiden.

Temat för årets omgång av den internationella arkitekttävlingen Europan är living cities.

– Att medverka i just den här tävlingsomgången passade oss väldigt bra, då utvecklingen av Mälarporten till stor del handlar om att skapa en levande stadsdel för västeråsarna, av platser som idag upplevs som öde och otrygga, säger Isabell L Eklund, samordnande stadsplanerare för projekt Mälarporten.

I Mälarporten i centrala Västerås finns i dag verksamheter, några bostäder och olika former av service. Men området har många begräsningar; barriärer och övergivna platser hindrar människor från att röra sig i området och nästintill obefintlig grönska bryter stadens ekologiska system. Genom att utveckla Mälarporten till en ny och hållbar stadsdel ska stadens olika delar vävas samman till en fungerande och inkluderande helhet. Hela området är tänkt att vara färdigt runt 2045. Västerås tävlingsutmaning till arkitekterna i Europan handlade därför om att med hjälp av tillfällig arkitektur göra Mälarporten till ett levande och attraktivt område under tiden som det planeras och byggs.

Att aktivera ett område under byggtiden är en tävlingsformulering som sticker ut och det är första gången som en uppgift likt Västerås har formulerats i tävlingens långa historia. Att fler kan få nytta av resultatet tror även Europan. De understryker att hur man tar hand om områden som lämnats när industrier flyttat är en aktuell stadsbyggnadsuppgift i Sverige och Europa.

– Det speciella med Mälarporten är att det ligger så centralt och så nära Mälaren. Västerås sätt att tackla platsen med tillfällig arkitektur som kan bli mer eller mindre permanent är intressant och många kommer att snegla på detta projekt när det utvecklas, säger Bengt Isling, ordförande i juryn för Europan Sverige.

De vinnande bidragen

Juryn belönade fyra projekt i tävlingen som på olika sätt vill utveckla platsen och dess biodiversitet för att västeråsarna ska kunna vistas där. 

De vinnande bidragen

Första plats: Vitality – skapat av ett team från Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Vitality har en tydlig idé om processen, genomförandet och hållbarhetsfrågorna. Det vinnande tävlingsbidraget vilar på tre strategier: vatten, grönska och social hållbarhet. Vitality tar utgångspunkt i frågorna om reningen av Mälarens vatten och platsens ekologi.

Andra plats: Landscapes of encounters – skapat av ett svenskt team. Det här förslaget skapar en livsmiljö genom vegetation, byggda moduler, events och återanvändning för att i tidigt skede skapa Mälarportens platser och för att bjuda in invånarna till att engagera sig i områdets utveckling.

Hedersomnämnande: Making space – skapat av ett svenskt team. Making space har ett något gåtfullt motto; “Showing some grace and leaving be”. Det skapar några vackra rum och låter resten av området vara. Making space omvandlar Mälarporten till ett helt nytt och poetiskt men, som det verkar, folktomt landskap. Det vilda möter det övergivna Industrilandskapet.

Hedersomnämnande: Ny väg - skapat av ett italienskt team. Förslaget försöker skapa en öppen plattform för Västeråsborna att utforska sin stad och den nya stadsdelen Mälarporten. Det här förslaget handlar om att lägga ut en ny väg som möjliggör upptäckandet av Mälarportens dolda platser.

– Vår förhoppning är att Västerås börjar ganska omgående med några tydliga tillägg vid Mälaren som skapar dragningskraft och trygghet. Framöver tror vi att Mälarporten kommer att bli en plats som överraskar oss alla, säger Bengt Isling.

En helhetslösning skräddarsydd för Mälarporten

Bredden av idéer och angreppssätt som skickades in till tävlingen ledde till engagerade och långa diskussioner när bidragen skulle utvärderas.

– Både vi och juryn ser olika styrkor i förslagen och vår ambition är nu att kunna sammansmälta dem till en lösning som passar just Västerås och Mälarporten perfekt, säger Isabell L Eklund.

I januari får uppdragsgivare, jury och tävlande träffas under en prisutdelningsceremoni där också diskussion om hur förslagen kan bli verklighet inleds.

– Västerås stad är glada för möjligheten att engagera unga arkitekter från flera olika länder i projektet. Det har varit spännande att ingen vetat vem som legat bakom förslagen. I nästa steg får vi träffa de vinnande teamen och planera för ett möjligt genomförande, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör på Västerås stad.

www.vasteras.se/malarporten

För mer information, kontakta 

Isabell L Eklund, samordnande stadsplanerare, projekt Mälarporten och projektledare för Europan, isabell.lundqvist.eklund@vasteras.se, 021 - 39 74 01

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, Carl.arno@vasteras.se,  021 - 39 10 59

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås