Gå direkt till innehåll
Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande och Sara Ekström, lokalpolisområdeschef Västerås undertecknade Medborgarlöftet 2021 den 18 november utanför stadshuset i Västerås.
Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande och Sara Ekström, lokalpolisområdeschef Västerås undertecknade Medborgarlöftet 2021 den 18 november utanför stadshuset i Västerås.

Nyhet -

Vi lovar krafttag mot personrån

När Polisen och Västerås stad nu kraftsamlar för ökad trygghet i Västerås sker bland annat en ökad prioritet på brottsligheten som handlar om personrån. I den typen av brottslighet är såväl offer som gärningsman ofta unga vuxna, och Polisen och Västerås stad vill göra allt för att med förebyggande arbete stoppa unga från att starta ett kriminellt liv. 

– Det är viktigt att vi genom tidiga, tydliga och samordnade insatser kan jobba för att minska risken att unga väljer en kriminell livsstil. Vi har ett gediget arbete inom Västerås med frågor kring social hållbarhet och att vi även har ett tätt samarbete med Polismyndigheten är en framgångsfaktor för att stävja kriminalitet och bygga ett tryggt och säkert samhälle för ungdomar och alla andra grupper i Västerås, säger Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande Västerås stad.

Personrån är ett brott som har ökat de senaste åren och är en brottstyp som fungerar som inkomstkälla till narkotikahandel.

– Vi har tillsammans med Västerås stad tagit fram en gemensam lägesbild och utifrån den beslutat att vi ska prioritera personrån. Att bli utsatt för ett personrån är mest sannolikt om du är ung vuxen, det är ett obehagligt scenario som kan få stor påverkan på både den utsatta samt anhörigas liv. Gärningsmannen är också oftast en ung vuxen vilken är en av våra prioriterade målgrupper att lagföra, för att på det sättet kanske avbryta en brottslig bana och kriminellt beteende, säger Sara Ekström, lokalpolisområdeschef Västerås.

Västerås stad och lokalpolisområde Västerås kommer arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i syfte att minska antalet personrån i kommunen. Detta innebär bland annat att genomföra trygghetsvandringar med ungdomar, polisiär närvaro på utvalda platser och vid aktuella tider, att ha en kontaktperson som kommer att vara tillgänglig före och efter skoltid i alla kommunala grundskolor samt att i brottförebyggande syfte informera och öka medvetenheten om personrån där ungdomar rånar ungdomar.

Sara Ekström, lokalpolisområdeschef Västerås och Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande undertecknar ett medborgarlöfte för 2021 där fokus alltså är på personrån. Undertecknandet sker den 18 november.

– Medborgarlöftet är ett viktigt arbete dels för att det är ett sätt för oss att komma närmare våra medborgare, att lyssna, involvera och skapa delaktighet. Det är även viktigt för att det tydliggör en strukturerad samverkansform med lokalsamhället. Medborgarlöftet är en bindande överenskommelse med åtgärder som visar på det goda samarbetet som finns mellan Västerås stad och polisen. Det belyser att vi tillsammans tycker att det här är viktigt och att vi värnar om medborgarnas trygghet, säger Sara Ekström.

– Sannolikt genererar personrån även mycket av den otrygghet som vi har på offentliga platser i Västerås. Genom att rikta åtgärder mot den brottstypen tror vi att vi får positiva effekter även på annan ungdomsbrottslighet, exempelvis brott mot knivlagen, narkotikapåverkan, stulna mopeder och häleribrott. Det ger oss även möjlighet att öka vår kunskap om unga, deras tillvaro och förhoppningsvis minska nyrekryteringen till kriminella sfärer, säger Sara Ekström.

För mer information:

Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande Västerås stad 021-39 32 31

Sara Ekström, lokalpolisområdeschef Västerås 010-566 89 38

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås