Följ Västerås stad

Västerås stad utvecklar busstrafiken i Västerås

Nyhet   •   Jan 19, 2021 14:01 CET

Dagens tre servicelinjer slås ihop till en linje som får fler turer, flexlinjen får fler turer, Gäddeholm får en busslinje och en direktbuss ska köra mellan stationen och Öster Mälarstrand.

Det beslutade en enig teknisk nämnd idag.  Ändringarna börjar gälla vid tidtabellsskiftet den 12 december i år.

  • Dagens servicelinjer 11-13 är ett komplement till den vanliga kollektivtrafiken och har inte lika gen linjesträckning som stomlinjerna 1-7. Nu slås linje 11-13 ihop till en servicelinje som tar hänsyn till målpunkter och hållplatser som många av dagens resenärer på linje 11-13 använder. Servicelinjen kommer att köras en gång i timmen kl 9-14 på vardagar och kl 10-14 på helger. Genom att tre linjer slås samman till en kan bussar frigöras till stomlinjenätet. Serviclinjen strcker sig från norra Eriksborg, via Erikslunds köpcentrum och Skälby till Haga
  • Flexlinjen delas in i tre trafikområden (väster, norr och öster) och får fler turer än idag. Flexlinjen kommer att köras en gång i timmen, vardagar 9-16 och lördagar 10-16. Trafikområdena överlappas i centrum och får en plats där samtliga tre bussar möts samtidigt för att göra det enkelt att byta buss
  • Flexlinjen öppnas för alla, inte bara för dem som fyllt 65 år
  • En direktbuss införs mellan centralstationen och Öster Mälarstrand. Bussen kör var 30:e minut, vardagar kl 9-20 och helger kl 10-20
  • Gäddeholm får en linje som kör en gång i halvtimmen i högtrafiktid på morgon och eftermiddag och en gång i timmen övriga tider. Det kommer även att bli möjligt för skolelever att byta till Irstabussen.

Kostnaden för det nya trafikkonceptet beräknas till cirka 24 miljoner kronor per år.

Tekniska nämnden beslutade även att teknik- och fastighetsförvaltningen ska utreda trafikkonceptet. Utredningen ska vara klar i december 2023.
Förvaltningen ska även utreda kostnad och konsekvenser att starta servicelinjen och flexlinjen klockan 08 istället för klockan 09. Förvaltningen ska också utreda möjligheten att skapa en slinglinje för färdtjänsten. Utredningen ska vara klar i augusti 2021.

-Det här kommer att möjliggöra en betydligt mer attraktiv och likvärdig flex- och servicelinjetrafik för alla. Som miljöpartist är det extra roligt att bussen äntligen kommer till Gäddeholm vilket partiet kämpat för sedan Gäddeholm började byggas. Det säger Anna Thunell (MP) ordförande i tekniska nämnden.

-Äntligen. Det är roligt att vi kan erbjuda Gäddeholmsborna en busslinje, säger Solveig Nilsson (S) 1:e vice ordförande i tekniska nämnden.

- Vi är nöjda med att Öster Mälarstrand åter får en busslinje till centralstationen, att Gäddeholmsborna får en ny linje och inte minst i dessa tider att Hovestalund går att nå med flexlinjen som nu blir öppen för alla, säger Anna Hård af Segerstad (M) 2:e vice ordförande i tekniska nämnden.

För mer info:

Anna Thunell (MP)
Ordförande i tekniska nämnden
021-39 1394

Solveig Nilsson (S)
1:e vice ordförande i tekniska nämnden
021-39 82 00

Anna Hård af Segerstad (M)
2:e vice ordförande i tekniska nämnden
021-39 10 50