Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Västerås stad sänker hyrorna för utsatta företag

Västerås stad stöttar det lokala näringslivet i coronatider genom att sänka hyrorna för företag inom utsatta branscher.

Det beslutade fastighetsnämnden idag genom ett så kallat ordförandebeslut av Jesper Brandberg (L).

Beslutet innebär att Västerås stad deltar i det statliga program som medger hyresminskning för företag inom sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Hyresminskningen gäller mellan den 1 april och 30 juni i år. Staten står för halva kostnaden och Västerås stad som fastighetsägare står för den andra halvan.


Västerås stad hyr ut lokaler till flera företag som har restaurang- och/eller konferensverksamhet och som drabbats hårt av minskade besök och avbokningar.

För de företag som hyr lokaler av Västerås stad beräknas hyreslättnaden till 800 000 kronor. Västerås stad står för halva kostnaden och staten för den andra halvan.

I fastigheter som Västerås stad hyr är det fastighetsägaren som bestämmer ifall hen vill delta i det statliga programmet. Västerås stad kommer att peka på möjligheten till ersättning och berätta hur Västerås stad ställt sig i frågan om deltagande för egen del. Även branschorganisationen Fastighetsägarna har uppmanat sina medlemmar att delta.

-Det är viktigt att vi som kommun hjälper till där vi kan i den här krisen. Jag noterar att parterna Fastighetsägarna, Svensk handel och Visita kommit överens om att uppmana alla att ta del av det statliga stödsystemet. I det läget är det rimligt att även Västerås stad deltar och hjälper till, säger kommunalråd Jesper Brandberg (L) i en kommentar.

Genom ordförandebeslutet kan teknik- och fastighetsförvaltningen agera skyndsamt i hyresfrågan. Hela fastighetsnämnden får möjlighet att ta ställning till ordförandebeslutet på det ordinarie mötet den 21 april.

-Jag har haft kontakt med nämndens ledamöter per mail, och konstaterar att det finns en bred uppslutning i frågan. Därför gör vi detta redan nu idag, säger Brandberg.

De företag som hyr lokaler av Västerås stad kan kontakta teknik- och fastighetsförvaltningen på 021-39 00 00

För mer information

Jesper Brandberg
Ordförande i fastighetsnämnden
021-39 13 98

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås