Gå direkt till innehåll
Maria Schillaci och Vicki Skure-Eriksson (C)
Maria Schillaci och Vicki Skure-Eriksson (C)

Nyhet -

Västerås stad har ett nytt barnrättsverktyg

Västerås stad har lanserat ett nytt barnrättsverktyg som alla medarbetare som jobbar med barn ska kunna använda.

-Barnkonventionen har varit lag i Sverige sedan 2020 och med hjälp av det här barnrättsverktyget ligger Västerås stad i framkant med hur vi arbetar för att barnets perspektiv, barnperspektivet och barnrättsperspektivet alltid ska finnas med i beslut som direkt eller indirekt berör barn. Det är viktigt att ansvariga förtroendevalda politiker i de olika nämnderna trycker på så att vi verkligen använder det här verktyget som nu är framtaget, säger Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd, ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 1:e vice ordförande individ- och familjenämnden.

Barnrättsverktyget riktar sig till Västerås stads medarbetare som utreder eller fattar strategiska beslut som rör barn direkt eller indirekt men verktyget ger också vägledning för den medarbetare som fattar individuella beslut som rör barn. Barnrättsverktyget finns tillgängligt för Västerås stads alla medarbetare på stadens intranät som heter Insidan.

-Lite mer än 20 procent av barnen i Västerås är 0-18 år gamla. Därför är det självklart att vi ska inkludera barnrättsperspektivet i alla beslut vi tar. Vi ska alltid ha bästa möjliga möte med barn. Med det här verktyget vill vi sänka trösklarna när tjänstemän fattar beslut, det ska vara lätt att göra rätt, säger Maria Schillaci, strateg barnrätt & demokrati stadsledningskontoret.

Mer om Västerås stads barnrättsverktyg:

Barnrättsverktyget består av tre metoder för att bedöma barnets bästa. Metoderna innehåller instruktioner som steg för steg hjälper medarbetaren att bedöma barnets bästa. Barnrättsverktyget ger exempel på i vilka typer av ärenden de olika metoderna är aktuella. Medarbetaren behöver alltid göra en egen bedömning av vilken metod som är lämplig och rimlig. När medarbetarens utredning väl är genomförd kommer det viktigaste steget – att se till att kunskapen om barnets bästa blir en del av det fortsatta arbetet.

Det är inte alltid lätt att avgöra om och hur ett ärende berör barn. Vissa frågor är självklara - till exempel när det kommer till frågor om förskolan eller fritidsklubbar - medan andra frågor rör barn på ett mer indirekt sätt. Det är viktigt att fundera igenom detta ordentligt innan medarbetaren väljer på vilket sätt barnets bästa så synliggöras och vilken av metoderna som passar just detta ärende.

Alla beslut som påverkar barn direkt eller indirekt ska gå i linje med barnkonventionslagen. Det innebär att barnets eller barnens bästa ska prövas och vägas in det i beslutet. Barnets bästa ska integreras med det arbete som redan görs.

Kontaktpersoner:

Vicki Skure-Eriksson (C)

Kommunalråd, ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 1:e vice ordförande individ- och familjenämnden

Telefon: 070-320 41 61

Maria Schillaci

Strateg barnrätt & demokrati

Stadsledningskontoret

Telefon: 021-393336

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås