Gå direkt till innehåll
Västerås stad får en miljon för att öka återanvändning vid byggen

Nyhet -

Västerås stad får en miljon för att öka återanvändning vid byggen

Västerås stad har fått en miljon kronor för ett projekt som går ut på att öka mängden byggprodukter som återbrukas från gamla till nya byggnader. Det gäller bland annat Emausskolan som just nu håller på att byggas om och till. Projektet handlar om att se vilka typer av material som är möjliga att återbruka och därefter säkerställa kvaliteten. Till exempel att en dörr uppfyller krav på tillgänglighet, funktion och utseende.

Det är ofta dyrare att återbruka material än att köpa nytt vid ny- och ombyggnationer. Därför ska nu ett kvalitetssystem tas fram med olika kriterier och prövningsmetodik samt struktur för märkning av kvalitet. Tanken är att allt ska samlas i en app eller annat digitalt verktyg som lätt går att använda för alla delar i en byggprocess.

Projektet Bygg med bättre begagnat – ett kvalitetsprojekt håller på till 31 december 2024.

Västerås är en av flera aktörer som ingår i projektet och har fått en miljon kronor för detta. Förutom Västerås deltar det statliga forskningsinstitutet RISE, Nynäshamnsbostäder, Akademiska hus, Tyréns, Krook & Tjäder, Ragn-Sells, Higate (Palats), Loopfront, Stena Fastigheter och IVL.

Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Kontakt:

Anne-Charlotte Boldrup
Projektledare Mark och exploatering
Teknik- och fastighetsförvaltningen
021-39 13 65
karin.anne-charlotte.boldrup@vasteras.se

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås