Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Upp till 50 000 kronor i energibonus för boende i Västerås

Boende på området Herrgårdsängen i Gäddeholm har kunnat få upp till 50 000 kronor i energibonus tillbaka på köpeskillingen från Västerås stad om de byggt energieffektivt och därigenom sparat mycket energi.

Det visar ett tioårigt projekt som Västerås stad bedrivit tillsammans med byggherrar och byggleverantörer. Utvärderingen omfattar 92 småhus och visar att det går att bygga energieffektivt med flera olika byggherrar och hustillverkare, med ett sammantaget resultat betydligt över förväntan.

Området Herrgårdsängen i Västerås är Sveriges största småhusområde med lågenergihus. Västerås stad har tagit fram ett koncept för energiberäkning som innebär att alla aktörer redovisar och utvärderar på samma sätt. Det nya i verktyget har varit att husleverantörerna på ett nytt sätt kunnat beräkna byggnadens energianvändning och energiförluster. På så sätt har husbyggarna kunnat se vilka delar i byggnaden som ger störst värmeförluster.

Tack vare det har husleverantörer byggt energisnålare hus än tidigare vilket gjort att villaägarna har förhållandevis låg energianvändning. I snitt använde de 34 kWh elenergi per kvadratmeter och år. Västerås stads energikrav är 40 kWh elenergi per kvadratmeter och år och Boverkets krav är 55 kWh elenergi per kvadratmeter och år.

I konceptet ingick rådgivning och vägledning, beräkningsmetodik, uppföljning och utdelning av bonus till husägaren om byggnaden blev godkänd. Om huset klarade gränsen för godkänt fick husägaren tillbaka 25 000 kronor på köpeskillingen och om gränsen för passivhus uppnåddes fick köparen 50 000 kronor tillbaka.

Samtliga byggnader i Herrgårdsängen ligger under lagkravet. Detta illustrerar värdet av ett bättre styr- och uppföljningssystem för småhus som inte bara leder till en genomsnittlig lägre nivå utan också ett väsentligt mer kvalitetsstyrt resultat.

-Erfarenheterna av det lyckade projektet kommer vi nu att kunna använda vid Västerås stads nya bostadsområde, Sätra, som ligger vid Norrleden, öster om Erikslund.
Det säger Ulf Edvardsson, Västerås stads projektledare både för Herrgårdsängen och Sätra.

För mer information:

Ulf Edvardsson
Projektledare 
Teknik- och fastighetsförvaltningen
021-39 17 91

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås