Gå direkt till innehåll

Nyhet -

UNIK METOD GER FLER UNGA MÖJLIGHET ATT PÅVERKA VÄSTERÅS UTVECKLING

Just nu arbetar Ungdomsdialog (en verksamhet inom Västerås stad) med att utveckla en ny metod som ska ge fler ungdomar möjlighet att komma till tals i politiska sammanhang. Metoden kallas UNIK – Ungt Nutida Inflytande i Kommunen. Det handlar om att alla ungdomar mellan 12 och 20 år i Västerås ska ha möjlighet att göra sig hörda och påverka utvecklingen i staden.

Det vanligaste är annars att det är de politiskt aktiva ungdomarna som kommer till tals, av den enkla anledningen att de är lätta att få tag på, då de redan är organiserade och starka. Med UNIK vill vi slå hål på föreställningen att du måste vara duktig på politik för att göra din röst hörd. Alla ungdomar är experter, just på att vara sig själva!

Målet är en panel med cirka 200 ungdomar som är olika mycket intresserade av politik.

UNIK i Västerås startar i februari 2017 och startskottet är en spridningskonferens 13 februari dit både ungdomar och politiker är välkomna. Under hela 2017 kommer sedan frågor knutna till staden diskuteras i olika tvärgrupper, frågor kring jobb, klimat, bostäder och sociala livsvillkor i stadsdelarna.

Vill ni veta mer om konferensen i februari och om UNIK, kontakta Maria Reisten. Hon kan berätta mer om projektet och dess bakgrund, och kan även förmedla kontakt med ungdomar och politiker som kan ge sin syn på varför de tycker att projektet är viktigt.

Kontaktuppgifter:

Maria Reisten, samordnare Ungdomsdialog, Västerås stad, maria.reisten@vasteras.se

Ämnen

Taggar

Regioner