Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Trygghetsråd inrättas i Västerås

Idag 31 mars 2021 har kommunstyrelsen i Västerås på initiativ av kommunstyrelsens ordförande beslutat att inrätta ett trygghetsråd i Västerås.

Trygghetsarbete och brottsförebyggande arbete är två av kommunstyrelsens viktigaste frågor där man har ett samordningsansvar. Västerås stad inrättar därför tillsammans med Polismyndigheten ett trygghetsråd i Västerås.

-Vi har sett att de trygghetsskapande insatser som staden och övriga myndigheter i Västerås genomfört inte nått hela vägen fram. Nu tar vi krafttag för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder tillsammans med polisen, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

-Från polisens sida är vi mycket positiva till det här initiativet. Sedan Staffan Jansson tog kontakt med mig med anledning av detta har vi haft en nära dialog om hur samverkan skulle kunna struktureras för att i slutändan ge våra medborgare optimal brottsförebyggande och trygghetsskapande effekt. Vi arbetar bra tillsammans idag och jag ser stora vinster för samhället om vi kan utveckla samarbetet till ett mer strategiskt tänk och i en mer långsiktig tidsskala, säger Sara Ekström, Lokalpolisområdeschef Lokalpolisområde Västerås.

Syftet med det nyinsatta rådet är att Västerås stad och Polisen på ett tydligare sätt ska samarbeta kring trygghetsfrågorna i Västerås. Man kommer att ta fram en lägesbild och utifrån den gemensamt prioritera ett antal trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och leda och samordna det strategiska arbetet.

Vid dagens kommunstyrelsemöte fattades beslut om:

  • Att inrätta ett trygghetsråd i samverkan med Polisen i Västerås.
  • Att trygghetsrådet ska bestå av presidierna i kommunstyrelsen, grundskolenämnden, nämnden för idrott, fritid och förebyggande och individ- och familjenämnden. Polisen utser valfritt antal egna representanter.
  • Att kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen har ett delat ordförandeskap i Trygghetsrådet.

För mer information:

Staffan Jansson (S), Kommunstyrelsens ordförande Västerås stad

021-39 32 31, staffan.jansson@vasteras.se

Sara Ekström, Lokalpolisområdeschef Lokalpolisområde Västerås

010-566 89 38, sara.ekstrom@polisen.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås