Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Tillsammans i vattenkaos och hetta


Igår avslutades MuKlis-projektet, ett samverkansprojekt med stöd av Vinnova, som pågått under två år där organisationer och myndigheter i Stockholm och Västerås tittat på stadsutveckling ur ett väderperspektiv – i skyfall och värmeböljor.

Runt 150 deltagare fanns med via Teams eller på plats i RISEs lokaler vid KTH i går. MuKlis-projektet, multianpassad klimatanpassning i stadsmiljö, har sedan hösten 2001 arbetat med extremväderfrågor i stadsmiljö. Medverkade gjorde representanter från Stockholms stad, Västerås stad, SiSAB (Skolfastigheter i Stockholm AB), Stockholmshem, Region Stockholm, Vinnova, RISE, Edge och Stockholms universitet.

Under två år har man inom MuKlis arbetat för att stärka städernas skydd och beredskap vid extremväder, liksom att involvera extremväderfrågor redan i planeringen av stadsutvecklingen.

Anne-Charlotte Boldrup, projektledare vid Västerås och en av de medverkande i MuKlis säger såhär:

-Jag är glad att vi kommit fram efter två år, arbetet och samverkan mellan intressenter och myndigheter är A och O när det gäller att klimatanpassa stadsmiljön för framtiden. Vi har under projektet sett flera exempel på framsteg inom detta. Här är samverkan nödvändigt, ingen kan göra allt ensam, men mycket tillsammans.

Hon är själv och planerar för klimatanpassade stadsmiljöer i den nya hållbara stadsdelen Sätra i Västerås där ett tidigare dike förvandlats till en vattenpark som tar hand om regnmängder men även ger grönska och svalka under sommarmånaderna.

Under den senaste tiden har extremväder ställt till stor materiell skada, bland annat översvämningar i Gävle (med skadekostnader på drygt 1 miljard kronor) och senast i Västerås i början av augusti då vattennivåerna i Svartån flödade över sina bräddar.

-Tänket och tekniken finns här, det finns massor vi kan göra för vår skyfallshantering eller se till att skolgårdar planeras för att ge svalka och skugga. Vissa av dessa miljöer håller cirka 35 graders värme under vår- och försommar, vilket inte är acceptabelt. Här kan vi tänka annorlunda, plantera flera träd och minska på antalet hårdgjorda ytor, säger Anne-Charlotte Boldrup.

Slutrapport för det två år långa MuKlisprojektet kommer i november.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås