Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Stor efterfrågan på förskoleplatser

Just nu är efterfrågan på förskoleplatser väldigt stor. Här finns information om läget och våra insatser.

Varje år ökar efterfrågan på förskoleplatser vid inledningen av terminerna, och i år har den varit extra stor.

Vi intensifierar nu arbetsinsatserna med att placera nya barn på alla lediga platser som uppstår. Vi ser över regler och rutiner för att göra eventuella ändringar som kan påskynda placeringsarbetet så att handläggningstiderna förkortas och erbjudandena går ut snabbare. En tillfällig förskola med tolv platser öppnas på Hammarby i mars. Ett par tillfälliga avdelningar har öppnats i befintlig verksamhet och beslut har fattats om start av ytterligare en tillfällig förskola.

Under en period kommer vi, där det bedöms möjligt, också att öka antalet platser per avdelning i våra förskolor. Under perioden mars till juni kommer antalet barn i många av våra förskolegrupper förmodligen bli något högre än tidigare år. Vi vet idag att ungefär 1100 barn inom den kommunala förskolan i sommar lämnar verksamheten för att gå vidare till förskoleklass.

Respektive förskolechef bedömer eventuellt behov av personalförstärkning för att kunna bibehålla kvaliteten i verksamheten med fler barn. Förskolechefen ser också över organisationen av verksamheten för att på så vis kunna göra det möjligt att arbeta i mindre grupperingar större del av dagen. 

För mer information
Yvonne Carehag Gustafsson
Verksamhetschef Förskoleverksamheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
021-39 18 28 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås