Gå direkt till innehåll
Skogsarbete på Björnön ska öppna upp för värdefulla träd

Nyhet -

Skogsarbete på Björnön ska öppna upp för värdefulla träd

På torsdag börjar Västerås stad och Länsstyrelsen gallra skog på Södra Björnön. Gallringen ska öppna upp skogen och ge mer utrymme till de värdefulla ädellövträd som växer på Björnön. 

Det handlar främst om ekar och lindar som är bärare av stora naturvärden, men gallringen kommer även att vara bra för andra träd. 

Vi ber om överseende för de besvär avverkningen kan innebära. Det kommer att bli stökigt både under och efter arbetet. Vi kommer att köra bort stammar och ris så att det så snart som möjligt ska gå att röra sig i området igen.

Gångstigar kan spärras av tillfälligt på grund av säkerhetsskäl. Vi vill uppmärksamma alla som rör sig i området att inte gå de nära arbetande skogshuggare eller maskiner.

Arbetet sker inom rödstreckade ytor (arbetsytan är ungefärlig och kan förändras)

För mer information

Jörgen Gustafsson, skogsvaktare Västerås stad, 021-39 26 41

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås