Följ Västerås stad

Så vill invånarna utveckla Västerås innerstad

Nyhet   •   Apr 05, 2016 11:24 CEST

Mysigt, nära till allt, tryggt, bra kulturutbud. Men staden måste bli grönare, det borde finnas billigare parkering och ordnas fler evenemang. Åsikterna om Västerås innerstad är många – och olika.

Ungefär 270 svar om innerstaden har hittills kommit in via Västerås stads webbenkät. Enkäten är öppen för alla till och med sista april och är en del i dialogprojektet Tyck om din innerstad, som handlar om att ta fram en övergripande framtidsbild för innerstaden. 
– Innerstaden är viktig för alla. En gemensam målbild för innerstaden som vi är överens om kommer att få stor inverkan på vad vi kan åstadkomma i framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck.

Många olika viljor
Projektet Tyck om din innerstad drivs av Västerås stad i nära samarbete med till exempel handel, näringsliv och fastighetsägare.
­ – Västerås växer och vi måste samarbeta för att kunna fortsätta skapa en attraktiv innerstad. Vi vill självklart att invånarna är med och tycker om sin innerstad, säger Anna Jägvald, projektledare på Västerås stad.
I webbenkäten märks olika viljor. Många vill ha billigare parkering medan en del vill ha ett helt bilfritt city. Många tycker att fler gröna ytor är rätt i framtiden medan några vill ha fler bostäder. Här är några citat: ”Inga motorfordon i centrum. Varför inte häst och vagn från stationsområdet?” ”Utebion på Löga, mer sånt!” ”Mer offentlig konst.” ”Ta vara på Svartån åt det håll som vetter mot Vallbyleden”.
Förutom webbenkäten ordnas bland annat seminarium, workshops med fokusgrupper och dialogträffar vid olika evenemang. Målbilden, som siktar mot 2050, beräknas vara klar 2017.
Hur ska ni få ihop alla svar och alla olika viljor?
– Det är en rolig utmaning och ett stort ansvar. Vi kommer att ta hand om alla svar och synpunkter och kategorisera efter ämnen. Alla har en egen åsikt om innerstaden. I längden handlar det bland annat om att göra avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen, samt att ta hänsyn till ett långsiktigt hållbart stadsbyggande, säger Anna Jägvald.
Hur kommer vi att se resultatet av målbilden?
­­– Vi kommer att ta fram strategier för hur vi ska nå målbilden. Målbilden och strategierna blir en gemensam grund för många aktörer i staden, och kommer att påverka utvecklingen av till exempel bostäder, gröna ytor och mötesplatser i innerstaden.

Innerstaden innefattar mer än city. I målbildsarbetet ingår till exempel stationsområdet, Lögarängen, Mälardalens högskola och Kopparlunden.

Webbenkäten och mer information finns på vasteras.se/innerstad. Enkäten är öppen till sista april!
Nästa seminarium där vi pratar innerstad och stadsutveckling är 11 maj. (Mer information läggs ut på webben). Alla är välkomna på våra kostnadsfria seminarier. Anmäl dig gärna till Anna Jägvald, anna.jagvald@vasteras.se, men det går också bra att bara dyka upp. På seminarierna kan man anmäla sig till våra fördjupande workshops. 

Mer information: Anna Jägvald, projektledare Västerås stad, 021-39 32 11.

Här är fler citat från webbenkäten, blandat utifrån de fyra olika frågorna.

"Värna om gröna områden för rekreation och rörelse. Det behövs fler naturliga mötesplatser för rörelser."

"Grönt och lummigt. Inga nya höghus!"

"Betong och grått."

"Att det är en levande innerstad med handel trots Erikslund och Hälla. Hoppas bara att butikerna i stan kan vara kvar även fortsättningsvis!"

"De gamla byggnaderna som jag tycker är viktiga att bevara."

"Västerås är en riktigt fin och mysig stad anser jag. Det jag tänker på är alla minnen jag har härifrån då jag mestadels av mitt liv bott här. Det finns lite saker jag tycker kan förbättras men är för mestadels nöjd med staden."

"Dyra parkeringar och för få butiker."

"Gör färre parkeringar i de centralaste delarna. Centrum har otroligt stor yta som är dedikerad till bilism."

"Använda Mälaren mer dvs skapa trevliga ställen som är centrumnära och Mälarnära."

"Det finns för få bostäder innanför cityringen."

"Mitt framtida Västerås har något att erbjuda alla, att det finns ett stort tänk kring miljö och trivsel som genomsyrar allt i staden."