Följ Västerås stad

Resultaten fortsätter att förbättras i Västerås gymnasieskolor

Nyhet   •   Okt 31, 2013 11:46 CET

Studieresultaten för Västerås gymnasieelever fortsätter att förbättras, och Västerås har landets 15:e mest kostnadseffektiva gymnasieskola. Det visar rapporten Öppna jämförelser för gymnasieskolan som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har presenterat. 

I den årliga rapporten Öppna jämförelser för gymnasieskolan jämförs gymnasieskolans resultat och resurser mellan kommuner. Den visar att resultaten för Västerås gymnasieelever totalt sett är uppåtgående, både jämfört med tidigare år och med andra kommuner. Exempelvis ökar andelen elever i Västerås som uppnår grundläggande behörighet till universitet och högskola tydligt. Detta är en positiv trend som synts de senaste åren, men som nu förstärks ytterligare. Dessutom har andelen elever som går direkt till högre studier aldrig varit högre. Västerås ligger också långt framme när det gäller andel elever som påbörjar högre studier inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning.

När det gäller kunskapsresultat i form av slutbetyg så ligger Västerås elever på medelnivå för Sveriges alla kommuner. Det gäller även gymnasieelevernas etablering på arbetsmarknaden.

Rapporten visar dessutom att Västerås har Sveriges 15:e mest kostnadseffektiva gymnasieskola sett till den så kallade standardkostnaden. Standardkostnaden är ett sätt att jämföra elevernas kunskapsresultat i varje kommun i relation till de kostnader som kommunen har för gymnasieskolan. 

– Utvecklingen är naturligtvis mycket glädjande och ett kvitto på att det görs mycket bra arbete i gymnasieskolorna. Självklart finns också mycket att förbättra, men nu har vi en positiv trend att föra vidare. Det är lättare att ta sig framåt i medvind, säger Jan Lindblom, direktör för Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås stad.

De indikatorer som redovisas för gymnasieskolan i rapporten Öppna jämförelser för gymnasieskolan utgår från ett hemkommunperspektiv. Det innebär att statistiken visar resultaten och kostnaderna för kommunens folkbokförda elever, oavsett var de gått i gymnasieskolan.

För mer information:
Leif Larsson, verksamhetschef gymnasieverksamheten
021-39 81 01