Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Positiv start på Skolinspektionens tillsyn

Skolinspektionen har nu genomfört tillsyn på 26 av 53 kommunala grundskolor i Västerås. Ungefär hälften av dem har vid tillsynen inte haft några konstaterade brister i verksamheten.

– Jämfört med den senaste tillsynen 2009 är detta en klart positiv tendens. Vid det tillfället fanns det områden då i stort alla kommunala skolor uppvisade brister, men nu är alltså hälften av de genomförda tillsynerna utan anmärkning, säger Tord Karlsson, strateg på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer resultaten i alla de genomförda tillsynerna för att se om det finns områden där det gemensamma arbetet behöver utvecklas. Med hälften av svaren inne är det inte möjligt att se några sådana områden.

– Vi ser fram emot de återstående besluten från Skolinspektionen och ser detta som en möjlighet att utveckla våra verksamheter ytterligare, säger Tord Karlsson.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Både kommunala och fristående verksamheter omfattas av tillsynen. I år genomförs regelbunden tillsyn i bland annat Västerås, och den avslutas i oktober 2014.

För mer information
Tord Karlsson, strateg Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 021-39 84 01
E-post: tord.karlsson@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås