Gå direkt till innehåll
Arkivbild: Gång- och cykelbro vid Talltorp. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.
Arkivbild: Gång- och cykelbro vid Talltorp. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Nyhet -

Nattliga broinspektioner längs E18

Under vecka 22 inspekteras elva broar över E18 genom Västerås. Inspektionerna sker mellan Hällamotet i öster och Skälbymotet i väster.

Arbetet sker mellan klockan 20 och 06 varje natt eftersom trafikflödet är lägre då. Inspektionen sker med hjälp av skylift. För att arbetet ska kunna ske säkert stängs ett körfält av förbi arbetsområdet. Arbetet påverkar först ena körriktningen på E18 och därefter den andra.

Inspektionerna sker vart sjätte år. Då kontrolleras broarnas synliga konstruktionsdelar och eventuella skador mäts och bedöms.

De broar som inspekteras är både vägbroar och gång- och cykelbroar.

För mer info:
Ulf Palm
Kommunikationsstrateg
Teknik- och fastighetsförvaltningen
021-39 26 31

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås