Gå direkt till innehåll
Vädersensorn i Sätra, en del av klimatanpassningsprojektet MuKlis i samverkan mellan Västerås stad, Stockholm och RISE.
Vädersensorn i Sätra, en del av klimatanpassningsprojektet MuKlis i samverkan mellan Västerås stad, Stockholm och RISE.

Nyhet -

Mäter Sätra i alla väder

Klimatförändringar med ökade temperaturer och ökade vattennivåer – nu tänker städerna klimatanpassat i planering och byggande av nya stadsdelar. På nya stadsdelen Sätra i Västerås finns nu en vädersensor som ska ge ledtrådar till framtidens hållbara byggande och boende.

I skogsgläntan intill den nya dialogplatsen vid Sätra, strax vid knuten av det röda soldattorpet, finns en vädersensor som mäter klimatförändringar i temperatur, luftfuktighet och vindstyrka i realtid. Arbetet med värmesensorn är en av flera aktiviteter inom samverkansprojekt, MuKlis, mellan Västerås, Stockholm och RISE för klimatanpassad stadsmiljö. Projektet, där Sätra ingår som fallstudie, handlar om hur städerna lokalt och nationellt möter framtidens klimatutmaningar – från stekande hetta till skyfall.

I samband med att vädersensorn kommit på plats har deltagare från samverkansprojektet MuKlis träffats i Sätra för att diskutera morgondagens klimatutmaningar i stadsmiljöer.

Sensorn, utvecklad och monterad av klimatforskaren Art Branny från Stockholms universitet mäter Sätra i alla väder fram tills färdigställande av den första etappen 2023-2024.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås