Följ Västerås stad

Kristiansborgsbadet förädlas

Nyhet   •   Okt 27, 2017 14:51 CEST

Kristiansborgsbadet förädlas för att möta framtiden. En enig fastighetsnämnd beslutade vid torsdagens sammanträde att föreslå att badhuset säljs till företaget Reiton AB som kommer att renovera det och därefter överlåta driften till Actic AB. Dessutom planerar Reiton AB för 110-120 bostäder på området. Efter en dialogprocess valde Västerås stad mellan tre olika koncept. Se bilaga med bilder.

Kristiansborgsbadet är gammalt och slitet och behöver renoveras för 50-100 miljoner kronor. När det nya Lögarängsbadet preliminärt står klart våren 2019 stängs därför Kristiansborgsbadet som kommunalt bad. I stället föreslår fastighetsnämnden att huset säljs till företaget Reiton AB som kommer att överlåta driften till Actic AB, vilka driver flera bad- och hälsoanläggningar i Sverige och i andra länder. Badet ska renoveras och drivas som ett bad- och hälsohus. Slutligt beslut tas av kommunfullmäktige. För Västerås stads del är det viktigt att Kristiansborgsbadet bevaras utan några kommunala subventioner och att badbiljetterna följer de kommunala priserna.

Västerås stad planerar också att låta bygga bostäder på området. Västerås stad har haft ett möte med de närmaste grannarna för att höra deras synpunkter på byggnadernas utformning och om trafikplaneringen. Den föreslagna bostadsbebyggelsen på 110-120 bostäder, varav 85 utmed Kristiansborgsallén och på parkeringen är utgångspunkt för fortsatt diskussion med de närmaste grannarna och förslaget kan komma att justeras både när det gäller mängden bostäder och utformningen av husen. Intrånget på grönytorna ska minimeras.

-Det här är ett mycket bra förslag. Kristiansborgsbadet kan drivas vidare utan kostnad för staden. Dessutom blir det ett värdefullt tillskott av bostäder i de centrala delarna av Västerås. Det säger fastighetsnämndens ordförande, Magnus Edström i en kommentar.

Bakgrunden till exploateringen av Kristiansborgsområdet är en motion från (M), (L), (C) och (KD) från förra mandatperioden om att utveckla badet och att utveckla boendet i anslutning till badet.

Byggnadsnämndens ordförande, Lars Kallsäby (C) säger så här i en kommentar. Av de tre olika förslagen som kommit in känns det alternativ som vi nu vill gå vidare med som det bästa ur alla synvinklar - bevarande av grönytan, exploateringsgrad, totalekonomi men också ett ändamålsenligt bad.

Vi i byggnadsnämnden kommer sedan fortsätta med att ta fram en bra och förankrad detaljplan som kan förverkliga bevarandet av badet och den gröna kullen med ett inslag av en måttlig volym bostäder.

-Actic har drivit gymverksamhet i Västerås och på Kristiansborgsbadet sedan 90-talet. Vi ser en stor potential i en genomgripande ombyggnation av nuvarande fastighet för att skapa ett hälsohus med större yta och adderade verksamheter. Vi ser fram emot att framöver driva hela verksamheten inklusive simhall och bidra till att skapa ett attraktivt hälso- och friskvårdserbjudande för den breda simhallspubliken i Västerås”, säger Christer Zaar, VD i Actic.

För mer information:

Magnus Edström
Ordförande i fastighetsnämnden
021-39 23 42

Lars Kallsäby
Ordförande i byggnadsnämnden
021-39 29 50

Christer Zaar
VD Actic
070-893 33 22

Ulf Edvardsson
Projektledare
Teknik- och fastighetsförvaltningen
021-39 17 91