Gå direkt till innehåll
Kostnadsfri och likvärdig förskola i Västerås

Nyhet -

Kostnadsfri och likvärdig förskola i Västerås

De kommunala förskolorna i Västerås har valt att ta bort alla dolda kostnader. Det innebär att förskolorna, förutom den fastställda avgiften, är helt fri från andra kostnader. 

Förskolan ska vara lika för alla oavsett ekonomiska förhållanden, det slås fast i skollagen. De kommunala skolorna i Västerås har därför fullt ut infört en likvärdig, kostnadsfri förskola.

Det betyder att förskolorna, utöver den fastställda avgiften, är helt fri från andra kostnader. För vårdnadshavarna som har sitt barn i förskolan innebär det bland annat att:

• det alltid finns låneexemplar av bland annat skridskor, hjälm, lucialinne så att alla barn kan delta

• förskolan står för all förtäring vid utflykter och föräldrasammankomster

• alla former av firanden bekostas av förskolan. 

För att ytterligare stärka arbetet med den kostnadsfria förskolan ute på enheterna har alla medarbetare fått utbildning i allt från definitionen av så kallad relativ fattigdom till hur man upptäcker och hanterar fördomar och missuppfattningar hos sig själv och kollegor. Utbildningsserien har pågått under våren och är nu avslutad.

-  Det känns jättebra att vi gemensamt arbetet fram denna rutin för att lyckas med att få till en kostnadsfri och likvärdig förskola i Västerås stad. Vi har också haft ett samarbete med Barnhjälporganisationen Majblomman, som genomfört den kompetensutveckling vi gett alla medarbetare vilket givetvis inspirerat oss och utvecklat vårt fortsatta arbete, berättar Yvonne Carehag Gustavsson, verksamhetschef inom Västerås stad Skolverksamheter.

Kontakt och mer information
Yvonne Carehag Gustavsson, verksamhetschef inom Västerås stad Skolverksamheter
Telefon: 021-39 18 28

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner