Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Kommunstyrelsen lämnar inte medgivande till Rocklunda Fastigheter AB

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 20 april 2022 att inte lämna sitt medgivande till Rocklunda Fastigheter AB att indirekt överlåta fastigheten Västerås Rocklunda 6 till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB eller något till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB närstående bolag. Det slutgiltiga beslutet i ärendet kommer att fattas av kommunfullmäktige i maj 2022.

Rocklunda Fastigheter AB inkom med en skriftlig begäran den 30 mars 2022 om att staden ska lämna sitt medgivande till att indirekt överlåta fastigheten Västerås Rocklunda 6 till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, eller något till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB närstående bolag. Fastighetsdelegationen beslutade den 4 april 2022 att hänskjuta ärendet om begäran om medgivande till kommunstyrelsen för hantering.

Rocklundaavtalet undertecknades den 1 december 2006 mellan Västerås stad och Rocklunda Fastigheter AB.

I hyresavtalet anges att hyresvärden inte har rätt att utan hyresgästens skriftliga medgivande överlåta hela eller delar av den hyrda fastigheten. Ägarna av aktiebolaget som äger den hyrda fastigheten har inte rätt att utan hyresgästens skriftliga medgivande överlåta aktier i bolaget. Medgivande enligt ovan får av hyresgästen vägras endast om hyresgästen har befogad anledning att motsätta sig sådan överlåtelse.

Kommunstyrelsen anser i en samlad bedömning att det finns befogade anledningar att motsätta sig en överlåtelse. Mot bakgrund av ovan anfört anser kommunstyrelsen sammantaget att fastigheten inte ska överlåtas till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, eller något till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB närstående bolag. Medgivande kan därför inte lämnas. Kommunstyrelsen var inte enig i beslutet vid sitt sammanträde 20 april.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 mars 2021 att uppdra till fastighetsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen presentera alternativa lösningar för Rocklundaområdet och det som Rocklundaavtalet (huvud-/grundavtalet) idag reglerar. Förhandling med Rocklundafastigheter pågår sedan våren 2021.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås