Följ Västerås stad

Kommunerna + högskolan = sant – Samhällskontraktet ser till att nya möten uppstår

Nyhet   •   Mar 03, 2010 11:26 CET

Samhällskontraktet är namnet på ett unikt samverkansavtal mellan Västerås stad, Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola. Målet är bland annat att öka orternas attraktionskraft för att locka nya studenter, få utexaminerade att stanna kvar samt få företag att etablera sig och expandera.

– Vi satsar på utvecklingsarbete mot gemensamma mål, eftersom resultatet blir bättre än om vi hade gjort det var och en för sig. Det är lätt att prata om samverkan och att det blir ett självändamål, men samverkan är mer som ett arbetssätt som kan ta många olika former. Det handlar också om att när människor möts utanför sin vardag och i nya sammanhang, så föds nya idéer, säger Cecilia Vestman, processledare för Samhällskontraktet.

Skola, vård och framtidens arbetskraft är några områden som Samhällskontraktet fokuserar på. Områdena tangerar de stora kärnverksamheterna i kommunerna, men också högskolans prioriterade inriktningar inom utbildning och forskning. Nya områden kan tillkomma under 2010, bland annat diskuteras energi och miljö som en ny sektor.

En rad studier som genomförts av bland andra OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) visar att samverkan mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv blir en allt viktigare utvecklingsstrategi i ett regionalt perspektiv.

– Vi ser ett behov av att professionalisera och effektivisera samverkan mellan offentlig sektor och akademi. Att höja kompetensnivån i regionen genom satsningar på olika nivåer, från grundskola till högskola, ligger i både kommunernas och högskolans intresse. Det stärker enskilda individer som kan bli kompetent personal hos regionens arbetsgivare eller ta steget till eget företagande, säger Cecilia Vestman.

Hur vill vi bo och leva som äldre? Hur kan vi höja skolans kvalitet så barn och unga får förutsättningar att nå målen? Vill vi att våra barn ska bo kvar, få bra jobb och trivas? Det är exempel på frågor som de tre samverkande parterna arbetar aktivt med inom ramen för Samhällskontraktet.

Hittills har de bland annat tagit initiativ till två forskningsprojekt på skolans område, ett kring matematik och ett kring mångfaldsfrågor. Inom varje projekt deltar en kommundoktorand som bidrar till ett samspel mellan forskning och praktik som stärker kommunernas utvecklingsarbete.

– Både elever och lärare involveras så att forskningen blir verksamhetsnära. Kopplat till forskningen vill vi också ha en bredd av aktiviteter, allt från seminarieserier och workshops till sommarkurser för barnen, säger Cecilia Vestman.

Samhällskontraktet skrevs under 2009 och gäller till och med 2012. Västerås stad och Eskilstuna kommun bidrar vardera med 5 miljoner kronor per år.

Kontakt: Siw Adolfson, kommunikationschef, Västerås stad, 021-39 25 00