Gå direkt till innehåll
Kollegialt lärande bidrar till skolutvecklingen i Västerås

Nyhet -

Kollegialt lärande bidrar till skolutvecklingen i Västerås

Det pågår lärandeprocesser ute på de kommunala skolorna i Västerås.  Lärarnas professionella utveckling höjs med hjälp av kollegialt lärande. Genom egna erfarenheter och genom andras, skapas en lärandekultur där goda exempel blir synliga och sprids.

Just nu deltar hälften av de kommunala grundskolorna och två gymnasieskolor i projektet, Kollegialt lärande. Tillsammans med utbildade kollegavägledare får lärare möjlighet att reflektera över sitt vardagsarbete. Uppläggen ser lite olika ut på varje skola och är anpassat efter skolans eget utvecklingsarbete. Så här berättar Lisa Dahlberg- Jakobsson som är rektor på Apalbyskolan:


”Att arbeta med kollegialt lärande hjälper oss att gemensamt fokusera på måluppfyllelsen på vår skola. Genom kollegialt lärande får varje lärare verktyg att utmana sig själv som pedagog. Vi tror att det är i klassrummet med eleverna och i samtalet med sina lärarkollegor som skolutvecklingen händer.”


Ulla Avebo arbetar som kollegavägledare på Malmabergsskolan. Just nu planerar hon för att genomföra klassrumsbesök hos en lärarkollega på en annan skola. Så här beskriver Ulla Avebo sitt uppdrag som kollegavägledare:


” Det är så himla kul! Vi kollegavägledare får tid till att reflektera över pedagogiken i klassrummet. Vi läser artiklar och tar del av forskning därefter besöker vi skolor och träffar lärarkollegor. Tillsammans med dem utbyter vi tankar och idéer om lärsituationen med eleverna. Lärsituationen i klassrummet består inte av något färdigt koncept, utan vi lärare bygger den tillsammans med våra elever. Kollegialt lärande ger oss helt enkelt verktyg att ta del av varandras goda exempel.”


Fakta om Kollegialt lärande
Kollegialt lärande är ett kompetensutvecklingsprojekt som vänder sig till grundskole- och gymnasielärare inom Västerås stad Skolverksamheter. Syftet med projektet är att öka förutsättningarna för en lärandekultur inom de kommunala skolor där lärare tillsammans utvecklar den pedagogiska verksamheten.

I projektet Kollegialt lärande deltar, Lövängsskolan, Irsstaskolan, Brandthovdaskolan, Malmabergsskolan, Ormkärrskolan, Viksängsskolan, Blåsboskolan, S:t Ilians skola, Nybyggeskolan, Hamreskolan, Apalbyskolan, Norra Vallbyskolan, Dingtuna skola, Storängsskolan, Mälarstrandskolan, Rudbeckianska gymnasiet och Carlforsska gymnasiet. Projektet som är beslutat av barn- och ungdomsnämnden pågår under 2013-2014.

Kontakt och mer information
Majvor Mårts, projektledare
Telefon: 021-39 76 36

Lisa Dahlberg- Jakobsson, rektor på Apalbyskolan
Telefon: 021- 39 12 71

Ulla Avebo lärare, Kollega vägledare på Malmabergsskola
Telefon: 021- 39 04 39


Ämnen

Taggar

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås