Gå direkt till innehåll
Klottersanering
Klottersanering

Nyhet -

Klottersanering fortsätter

Klottersaneringen i Västerås fortsätter med oförminskad styrka till årsskiftet.

Tidigare i år befarades att pengarna för klottersanering på allmän plats, det vill säga bland annat gång- och cykeltunnlar, brofundament, parksoffor, och belysningsstolpar skulle ta slut redan under sommaren men nu skjuts en miljon kronor till. Anledningen är att det inte blir någon utökning av busstrafiken på linje 3 i höst och därför kan pengarna användas till att ta bort klotter i stället.

Tekniska kontorets budget för klottersanering 2016 är 900 000 kronor. Den summan ökas nu med 1 miljon kronor.

Om cirka två miljoner kronor inte behövde läggas på klottersanering skulle pengarna istället kunna användas till fler potthålslagningar, mer underhållsmålning av vägmarkeringar eller mer ogräsborttagning i till exempel refuger och längs cykelbanor.

För mer information

Ulf Palm

Kommunikationsstrateg
Tekniska kontoret
021-39 26 31

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås