Följ Västerås stad

Karlsgatan 2 – två museer under samma tak

Nyhet   •   Mar 05, 2010 09:33 CET

Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum ska flytta till nya gemensamma lokaler. Ombyggnadsarbetet pågår för fullt i Aseas gamla industrilokaler på Karlsgatan 2 i Mimerkvarteren.

Läget, i centrala Västerås, ska förhoppningsvis locka fler besökare till museerna. Tillgängligheten har också prioriterats inne i lokalerna.
– Tillgängligheten kommer att vara i toppklass, för såväl funktionshindrade som för andra. Det ska vara inbjudande och enkelt för besökarna att ta till sig utställningarna. Vi vill nå en större publik än tidigare, säger Lennart Fast, direktör för kultur-, idrotts- och fritidsnämndens stab.

Det kommer fortfarande att vara två museer fast under samma tak. På bottenvåningen byggs separata utställningshallar. Det kommer även att finnas gemensamma ytor som restaurang, museibutik och hörsalar för föredrag och framträdanden. På övervåningen blir det arkiv, bibliotek och kontor.

Flera kulturella uttryck
Tanken är att museerna ska samarbeta och ha ett brett utbud av kulturella aktiviteter.
– Museerna kommer att använda flera kulturella uttryck, till exempel musik, drama och dans, för att lyfta fram kulturarvet och bildkonsten, säger Lennart Fast.

De senaste åren har delar av konstmuseets samlingar förvarats i Mariaberget intill Fryxellska skolan. I de nya lokalerna samlas alla konstverk i ett stort magasin.
– Det gör det möjligt att visa upp delar av samlingarna på ett bättre sätt än tidigare. Konstmuseets samling av 1900-talskonst hör till de bästa i landet, säger Lennart Fast.

Västerås konstmuseum ägs och finansieras av Västerås stad. Landstinget äger och finansierar Västmanlands läns museum.

Den 4 september invigs de nya museilokalerna och då kommer västeråsare och länsbor att bjudas in.
Industrilokalerna på Karlsgatan började byggas på 1910-talet och var en viktig del i Aseas expansion i början på seklet.