Följ Västerås stad

IKT-mentor i förskolan uppmärksammas

Nyhet   •   Sep 18, 2014 14:13 CEST

I Västerås finns sedan en tid IKT-mentorer inom skola och förskola. IKT-mentorerna har en viktig roll för att utveckla det pedagogiska arbetet med hjälp av digitala verktyg. Det uppmärksammas nu av Gävle kommun, som i förra veckan besökte Västerås för att dra lärdomar av arbetet med IKT som ett stöd i det pedagogiska arbetet

Västerås stad har satsat en del på den digitala utvecklingen inom skola och förskola. Och förutom att tekniken ska fungera, så måste också det pedagogiska arbetssättet med de nya verktygen fungera. Därför finns det så kallade IKT-mentorer som arbetar från förskola och upp till gymnasiet. Inom förskolan arbetar Fredrik Söderlund som IKT-mentor.

- Min roll är att inspirera, ge tips, råd och stöd genom att träffa hela enheter och avdelningar inom de kommunala förskolorna. Jag träffar också "lärcoacher", inspirerar i barngrupperna och har en hel del kurser för pedagogerna. Jag finns alltid till för dem, och jag tror att det är ett enormt stöd att det finns någon att vända sig till när man kör fast av olika anledningar. Jag har även en blogg som ett ytterligare stöd till förskolorna i Västerås - www.iktiforskolan.moobis.se. Bloggen och vår uppmärksammade medverkan på SETT-mässan har gjort att flera kommuner har tagit kontakt med oss. Vårt arbete i förskolan har satt Västerås på kartan, och det är kul säger Fredrik Söderlund.


Tjänsten som IKT-mentor är ganska ovanlig, därav intresset från andra kommuner. Förutom att Fredrik får en del mail med frågor kring hans roll som IKT-mentor, var även Gävle kommun här på studiebesök i veckan för att veta mer om hans arbetssätt och uppdrag. De fick bland annat vara med ute på en av förskolorna på förmiddagen. På eftermiddagen berättade Fredrik vad som ingår i uppdraget, hur det genomförs och hur arbetsgången ser ut. Besöket avslutades med en frågestund.

Dagen var väldigt inspirerande! Det är också roligt att vi får bekräftelse att vi har kommit långt i arbetet med de digitala verktygen, att vi har en arbetsgång där pedagogerna på förskolorna får kompetensutveckling på plats. De kurser som jag håller i höst är väldigt eftertraktade och den digitala kompetensen ökar. Den pedagogiska dokumentationen blir mer och mer digital och barnens delaktighet ökar i takt med det. Representanterna från Gävle kommun fick med sig väldigt mycket tankar och idéer. På lunchen fick de även träffa utvecklingsledare Maja Neverland och verksamhetschef Yvonne Carehag Gustafsson som beskrev förarbetet och den resa och förutsättningar som getts för att vara där vi är idag. Jag tror att de åkte hem väldigt nöjda med dagen säger Fredrik Söderlund!

För mer information, kontakta:
Fredrik Söderlund, IKT-mentor förskolan
Tel: 021-39 20 42