Följ Västerås stad

Höstfest på luktärtens förskola

Nyhet   •   Okt 29, 2012 08:13 CET

Den 10 oktober träffades alla barn och pedagoger på Luktärtens förskola för en stor höstfest med roliga aktiviteter utomhus. Temat för dagen var teknik.

Dagen planerades av förskolans alla sex avdelningar som ansvarade för att hålla en aktivitet var i temat teknik. Det handlade till exempel om att barnen skulle få utforska hur enkel teknik fungerar, samt att testa olika tekniker i olika skapandeprocesser. Det var bland annat en station där barnen fick väva med naturmaterial och en magnetstation där barnen fick fiska med magneter.

De vuxna agerade nyfikna medupptäckare, och lyssnade på barnens resonemang, hypoteser och slutsatser vid de olika stationerna och ställde frågor som de senare reflekterade kring tillsammans med barnen.

Barnen gick till olika stationer
Vid stationen där barnen fick prova på att väva med naturmaterial hade avdelningen som planerade aktiviteten tidigare i veckan gått ut i skogen och samlat olika material som skulle användas. På höstfesten fick alla barnen tillsammans hjälpas åt att väva med materialet. Slutresultatet dekorerar nu carportarna och beskådas av alla som besöker förskolan.

-          Barnen tyckte att det var väldigt roligt och lite ”pillrigt”, och de var oerhört stolta över sina höstkreationer säger Emma Gimberg, förskollärare på Luktärtens förskola.

Vid magnetstationen fick barnen fiska med fiskespön som var försedda med magneter. Barnen fick sedan prova att se vilka fiskar som nappade, beroende på om de hade ett gem eller inte.

-          Den här stationen fängslade många barn under en lång tid. Det krävdes stor koncentration och precision att fiska och det var spännande att prova på vad som drogs och inte drogs till magneten säger Emma Gimberg, förskollärare på Luktärtens förskola.

En förmiddag att delge varandra ett lustfyllt lärande
På avdelningarna arbetar de med mål och styrdokument på olika sätt utifrån ålder och barngrupp. För att delge varandra i ett lustfyllt lärande, har de sedan ett par år tillbaka anordnat de här höstfesterna där alla barn och pedagoger möts.

Efterarbetet och reflektioner kring dagen arbetar varje avdelning med var för sig.

För mer information, kontakta Monica Östman, förskolechef på Luktärtens förskola, 021-39 36 70